Vit enplansbyggnad med gård med grönska, litet berg och klätterställning.

Snöripan

Snöripsvägen 34

Visa på karta

Förskolan Snöripan är en av sex förskolor inom Långbro-Solbergaskogens förskolor. Förskolan gränsar till en allmänning och har nära till skog, natur och parker. Förskolan har tre avdelningar som är indelade i olika åldersgrupper.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,31
Andel legitimerade förskollärare
29 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Snöripan ingår i Långbro-Solbergaskogens förskolor. Enheten består av sex förskolor och är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Vi erbjuder en förskolemiljö som präglas av ett lustfyllt lärande med omtanke om och respekt för barn, vuxna och vår miljö. Vårt förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater.

Vi arbetar med ämnesöverskridande projekt som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Inne- och utemiljö

Barnen på våra förskolor möter en meningsfull verksamhet med en pedagogisk miljö som är utmanande och uppmuntrar ett utforskande med olika material och redskap. Materialet är presenterat och sorterat så att barnen ska kunna göra aktiva val.

Inomhus finns ateljéer, byggrum och andra spännande miljöer med tillgängligt och varierande material som barnen självständigt kan ta för sig av.

Våra stora, fina gårdar inbjuder till rörelse, lek och utforskande och i vårt närområde finns skog och parker.

Kost och måltider

Barnen på våra förskolor ska känna matglädje och må bra av den mat som serveras. Måltiderna ska ge barnen möjlighet till bra matvanor.

På varje förskola finns en kock som tillagar varierande och näringsriktig mat från grunden. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och undviker att servera mat med mycket socker och salt.

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val vid inköp och i så hög utsträckning som möjligt servera ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Verksamhetens innehåll utgår från läroplanens värdegrund och består av lärande, omsorg och utveckling genom lek och utmaningar, som antas utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov och förutsättningar.

Vi inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt. De gemensamma årslånga projekten utvecklas på spännande och oväntade sätt. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet bidrar till att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Långbro-Solbergaskogens förskolor arbetar utifrån förhållningssättet att ge god service och ett gott bemötande till barn och föräldrar. Detta för att verksamheten ska hålla en hög servicenivå, och för att vårdnadshavare, barn och även pedagoger ska känna sig nöjda med verksamheten.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visning

Förskolan Snöripan: Den 24/2 och 31/3 klockan 9.30. För att anmäla dig, ring 08-508 21 967.

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Snöripan

Hitta hit

Uppdaterad