Röda trähus med gula dörrar.

Skogshyddans Montessoriförskola

Hunduddsvägen 31

Visa på karta

Föräldradriven Montessoriförskola belägen på Hundudden med skogen som närmaste granne.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
31
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://skogshyddansmontessori.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogiska inriktning är montessoripedagogiken. Detta innebär att vi har Maria Montessoris pedagogik i ryggen, samtidigt som vi kontinuerligt håller oss uppdaterade när det gäller aktuell forskning kring inlärning och barnpsykologi. På Skogshyddan arbetar vi också efter förskolans läroplan Lpfö98/10. I läroplanen står ”Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande bildar en helhet. Förskolan ska ge goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer så att barnen ska känna sig trygga i gruppen.” Barnen på Skogshyddan deltar aktivt tillsammans med vuxna och andra barn i beslut om den pedagogiska miljöns utformning. Barnens intressen styr val av tema, de medverkar till temats innehåll och har möjlighet att välja mellan material och aktiviteter. Att skapa handlingsutrymme för barnen, då de inte behöver vara beroende av pedagogerna är en viktig del av montessoripedagogiken och innebär inflytande och delaktighet. Vi skapar möjligheter för samtal med barnen, vilket kan innebära att barngruppen delas upp i mindre grupper, så att de kan komma till tals. Vi låter dem komma med förslag, ger valalternativ, uppmuntrar de initiativ som de kommer med och ger förslag och erbjudande till barnen.

Vår inomhusmiljö är avsedd att erbjuda barnen rika möjligheter att utforska områden som språk, matematik, geografi, kultur, historia, teknik, konstruktion och skapande verksamhet.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger på Djurgården, en knapp kilometer från Kaknästornet. Förskolan disponerar ett mycket fint renoverat sekelskifteshus med ursprung från 1890-talet. Dessutom har vi ett alldeles nybyggt hus, anpassat för vår förskola. Vår stora inhägnade naturtomt, med ett rikt växt- och djurliv, är en idealisk miljö för barnen. Här kan de leka fritt bland träd och buskar och utveckla sitt skapande i nära kontakt med naturen. Den intilliggande skogen utnyttjar vi också flitigt.

Kost och måltider

Vi har eget tillagningskök så maten lagas på plats främst av ekologiska råvaror av vår köksansvarige som också är barnskötare.

Mål och vision

Vi värnar om en varm och kärleksfull miljö där alla ska känna sig trygga och respekterade. Barnen ska finna glädje och harmoni under sin vistelse på förskolan och veta att alla människor har samma värde.

Vi stimulerar och uppmuntrar barnen till lek, både inomhus och utomhus. Genom leken lär sig barnen bland annat att kommunicera, leka i grupp, turtagande och att samarbeta. Barnen får hela tiden nya kunskaper via leken och den dagliga verksamheten. Detta skapar en grund för god självkänsla vilket gör att barnen vågar anta nya utmaningar i sitt lärande och lekande.

Som föräldrakooperativ värdesätter vi kontakten med föräldrarna och lägger dagligen tid på att utbyta information rörande barnen. Att etablera en god kontakt mellan föräldrar och personal är för oss viktigt och vi uppskattar att föräldrarna är engagerade och intresserad av verksamheten. Vi vet att det stärker tilliten till varandra och ger den bästa starten för våra barn.

Särskilt stöd och behov

Vi månar om alla barns lika rätt till det stöd just de behöver.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens relationer och träna på att vara schyssta kompisar. Vi ger barnen verktyg för konflikthantering genom att arbeta med en variant av Non Violent Communication, som är en kommunikationsmetod av Marshall Rosenberg. Vi informerar nya familjer om den metoden på föräldramöten. Vi berättar innebörden av uppåt- och nedåtpuffar, hjälper barnen verbalisera sina känslor och att sätta personliga gränser.

Hitta hit

Uppdaterad