Förskolegården med buskar och blad i förgrunden och förskolebyggnaden i bakgrunden.

Skogsgläntan Tätorpsvägen 7

Tätorpsvägen 7

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid där ditt barn leker och lär tillsammans i roliga och kreativa sammanhang på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi utforskar omvärlden utifrån olika områden som engagerar barnen, ofta i projektform. Viktigt här är barns egen delaktighet genom sina olika tankar, idéer och uttryck och som utgör grunden för projektets utveckling tillsammans med de material, situationer och aktiviteter som vi erbjuder. Vår gemensamma projektinriktning för stadsdelens alla förskolor har nyss startat under arbetsnamnet ”Hållbar framtid”. Projektet avser att utforska naturen tillsammans med barnen. Här uppmuntras våra barn att titta nära på allt som finns, dofta, lukta, känna i syfte att uppöva sin känslighet och uppskattning för naturen som vi alla är beroende av.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av tre avdelningar: Grodan för de yngsta barnen (1-3 år) samt Trollsländan och Eken för de äldre barnen (3-5 år). Varje avdelning bjuder in till lekfulla sammanhang. Delaktighet, glädje, trygghet och kreativitet präglar vår verksamhet.

Den pedagogiska miljön är viktig för barnens lärande och lek. Vi lägger ned resurser på att miljön ska utvecklas och förnyas efter barnens behov och intresse.

På vår gård finns klätterställning, rutschkana, sandlådor och möjligheter till odling.

Kost och måltider

På förskolan har vi ett eget kök där maten lagas av vårt köksbiträde. Vi erbjuder en varierande och näringsrik kost och det finns möjlighet att få till exempel vegetariskt och allergikost för de som önskar det. Frukost, lunch och mellanmål serveras och vi har som mål att livsmedelsinköpen är minst 70 procent ekologiskt. Våra köksbiträden och kockar ingår i ett gemensamt matnätverk tillsammans med stadsdelens miljöhandläggare.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Med föräldrars delaktighet och inflytande i sina barns vardag skapar vi tillsammans en förskola för våra barn med hög kvalitet och gemenskap. Alla barn blir lyssnade till och tagna på allvar. Barnen ska kunna påverka sin vardag, utveckla vänskap och vara i en rolig, påhittig lärande miljö.

Vi organiserar och utvecklar verksamheten så att barnens olika sätt att leka och lära kan mötas i ett meningsfullt och demokratiskt sammanhang. Vi erbjuder alla barn från 3 år att delta i minst ett professionellt kulturutbud per år. Det kan vara teater, musik, dans med mera.

Vi arbetar för en sund inomhusmiljö, en kemikalie-smart förskola. Varje arbetslag skriver terminsvis en verksamhetsplanering där de beskriver hur de ska arbeta/utveckla verksamheten utifrån områdets gemensamma enhetsmål.

Enhetens ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektorer och en administratör. Ledningen arbetar tillsammans för att stödja och inspirera verksamheten. Vi värdesätter arbetssätt som stödjer alla barns utforskande, lek och lärande. Vi har tydliga mål för verksamheten med läroplan och egna styrdokument som stöd.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.

Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Föräldraaktiv introduktion: Vi erbjuder föräldraaktiv introduktion där du tillsammans med ditt barn är delaktig och lär känna personalen, förskolans rutiner och verksamhet under 3-4 dagar mellan cirka 9-15. Självklart anpassar vi introduktionen utefter ditt barns behov och förutsättningar.

Sommarförskola och julförskola anordnas i enheten.

Fyra dagar per år stänger förskolorna för utvärdering, planering och utbildning. Vi har nära till skog, parker och grönområden.

Övrigt

Skarpnäcksfältets förskoleområde består av förskolorna Fågelboet, Skogsgläntan, Segelflygaren, Vinden, Ballongen, Molntappen och Barnasinnet. 

Visning av förskolan

 • Fredag 29 september 09.30
 • Fredag 27 oktober 09.30                                                          
 • Fredag 24 november 09.30                                  
 • Fredag 15 december 09.30                                    
 • Fredag 26 januari 09.30                                     
 • Fredag 23 februari 09.30                                                   
 • Fredag 22 mars 09.30                                                  
 • Fredag 26 april 09.30                                                    
 • Fredag 31 maj 09.30

Anmälan

Du anmäler dig till visning av förskolan.

Telefon: 08 508 171 43, 08 508 171 23 eller 08 508 171 33. 

Hitta hit

Uppdaterad