På bilden syns förskolan Skogens grå fasad med stora inglasade takkupoler.

Skogens förskola

Trollesundsvägen 55

Visa på karta

Välkommen till Skogens förskola! Vi är en förskola som består av fem avdelningar i åldrarna 1-5 år som alla har inriktningen utomhusverksamhet. Björken och Rönnen har barn i åldrarna 1-3. Tallen, Granen och Eken har barn i åldrarna 3-5.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
86
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Hogdalens-forskolor/Skogen-2/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en kommunal förskoleverksamhet i Högdalen. Skogens förskola ingår i enheten Högdalens förskolor. I Högdalens förskolors arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete). I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Förskolan har inriktningen utomhusverksamhet.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 25 % KRAV-godkända råvaror i förskolan Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten. Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde

Särskilt stöd och behov

Inom Högdalens förskoleenhet finns specialförskolan Delfinen för barn med autismdiagnos.

Hitta hit

Uppdaterad