Målning

Sjöstjärnans förskola

Skeppsmäklargatan 11C

Visa på karta

En liten förskola med plats för cirka trettio barn fördelade på två grupper – en för de yngsta och för de äldre. Speciellt för oss är det fina läget, ett eget inhägnat hörn på den mysiga innergården, en ateljé och en gemenskap där alla känner alla.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.framtidsfolket.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På vår förskola arbetar engagerade pedagoger som vill skapa en förskola med hög pedagogisk kvalité.

Verksamheten med barnen ska vara inspirerad av den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia.

Inne- och utemiljö

Upptäckande, utforskande och kreativitet ska känneteckna hur vi organiserar miljö och verksamhet. Vi arbetar öppet och utåtriktat för barnens bästa genom samarbete med föräldrar, grannar och andra i området. I vår verksamhet använder vi oss av Sjöstadens fördelar med närhet till både storstad, skog och sjö.

Kost och måltider

Vi jobbar med hållbar utveckling vilket innebär att vi, i största möjliga mån, lägger vikt på att inhandla produkter som är svenskodlat, ekologiska och rättvisemärkta. Basvaror som mjölk, smör och yoghurt är alltid ekologiskt och svensktillverkat.

Barnen är delaktiga och har inflytande kring måltiderna, deltar i bakning av matbröd varje vecka, samt matlagning vid speciella tillfällen.

Lunchen levereras av en cateringfirma som använder cirka 30 procent ekologiska produkter i matlagningen.

Mål och vision

På Sjöstjärnans förskola arbetar vi för att uppnå läroplanens intentioner när det gäller barns utveckling och lärande genom vår inriktning; Reggio Emilia.

Det innebär att vi tar tillvara på barnens egna tankar och frågor, uppmuntrar barnen att ställa hypoteser, ta reda på hur det är. Det viktiga är att ta vara på glädjen i utforskandet och lusten att lära mer än själva resultatet.

Barnen ska:

  • få leka, lära och utvecklas i en inspirerande och trygg miljö.
  • få tillgång till alla uttrycksmöjligheter och att få använda sin fantasi och kreativitet.
  • lära genom att upptäcka - utforska - reflektera och så småningom förstå.

Alla barn har rätt att bli bemötta med värme och förståelse av vuxna som lyssnar på deras tankar och idéer och stimulerar barnens lekar och intressen. Vi lyfter fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet.

Vi arbetar för att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar. Alla barn ska känna sig som en betydelsefull del i ett större sammanhang än den egna familjen. Barn behöver arbeta med att de är en del i en grupp, en del av ett kollektiv. Tillsammans med andra utvecklas självkänslan, gruppkänslan och vänskapen.

Alla på förskolan skall ta ansvar för barnens välbefinnande. Vi har gemensamma aktiviteter och strävar efter att alla barn och vuxna ska känna varandra.

Mer om oss

Vi arbetar mycket i teman och projekt – låter barnen hålla på länge och fortsätter tills det känns klart för att undvika ytlighet, okoncentration och stress. Barnens intressen leder temat vidare. Genom att arbeta tillsammans med andra barn i små grupper lär sig barnen att förhandla och samarbeta.

Den pedagogiska miljön är viktig. Det ska vara vackert, utmanande, framdukat för att underlätta barnets eget arbete och lek.

Hitta hit

Uppdaterad