Del av förskolegården med träd i förgrunden och förskolehuset i bakgrunden.

Sjöfararen

Finn Malmgrens väg 37-41

Visa på karta

Välkommen till förskolan Sjöfararen. Förskolan ligger i Hammarbyhöjden nära Nackareservatet. Vi har rymliga lokaler och en stor, spännande gård som inbjuder till lek och utforskande i våra olika stationer.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
48 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi utgår från barnens behov och intressen och bygger vidare på det. Vi fångar upp deras teorier i projektarbeten, där barnen ges möjlighet att delta aktivt utifrån egna förutsättningar enskilt och i grupp.

Inne- och utemiljö

Vi har rymliga lokaler och en stor, spännande gård som inbjuder till lek och utforskande i våra olika stationer.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas av vår kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Som ny familj på förskolan introducerar vi era barn tillsammans er. Det sker under några heldagar då ni är delaktiga i verksamheten och får inblick i barnens vardag på förskolan.

Andra tisdagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss så vi kan ordna det på ett bra sätt.

Hitta hit

Uppdaterad