Sehlstedtsgatans förskola

Sehlstedtsgatan 7

Visa på karta

TP Förskolor är huvudman för förskolan och är ett privat aktiebolag som funnits sen 2001. Sehlstedtsgatan förskola ligger i nära anslutning till Gärdet med fantastiska grönområden, lekparker och kultur.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
https://www.tpforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sehlstedtsgatan är en förskola som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vi bedriver verksamhet utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barns möjligheter att utforska, upptäcka och förvånas är våra ledord.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fem avdelningar där barnen är indelade i åldershomogena grupper. Miljön är utformad så att den ska utmana och inspirera barnen utifrån mognad och utveckling Syftet med vår verkstadsliknande inomhus miljö är att den ska inspirera barnens lust till kreativitet, självständighet och samspel.

Kost och måltider

På Sehlstedtsgatan har vi vår egen kokerska. Barnen äter i en matsal. Vi serverar näringsriktig kost med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i förskolan”. Vi stävar att så mycket som möjligt av de vi serverar är kravmärkt och närodlat.

Mål och vision

Vår vision: TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Verksamhetsidé: Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande Omsorg, Lek och Lärande i en kreativ miljö.

Värdeord: LEK (L - Lekfullhet, E - Empati, K - Kunskap).

Det ska finnas varierande material som främjar och utmanar barnens kreativitet i skapandeverksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik, drama.

Materialet i bygg- och konstruktionslek ska väljas utifrån läroplanens intentioner i mål och riktlinjer som stimulerar barnen till nya idéer som utmanar deras tänkande, problemlösning och kreativa förmåga.

För att säkerställa barnens språkutveckling och kommunikativ förmåga används dokumentation. Genom dialog och samtal med barnen får barnen ge uttryck för sina uppfattningar och känslor, kunskaps- och identitetsutveckling och samtidigt tillägna sig nya ord och begrepp.

Barnen ska tillsammans med andra få möjlighet att förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande. Det ska finnas ett varierat material tillgängligt och uppgifter av olika svårighetsgrad presenterat på ett sätt som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar.

För förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande ska den omgivande naturen och närområdet användas för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Hitta hit

Uppdaterad