Teckningar av växter som är uppsatta på en vägg. På en hylla under finns blad, kottar med mera.

Segelflygaren

Ballonggatan 8

Visa på karta

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid där ditt barn leker och lär tillsammans i roliga och kreativa sammanhang på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi lär av varandra och vi är beroende av varandra för vår utveckling och framtid. För att kunna stödja barnens lyssnande till varandra organiserar vi dem i mindre grupper under dagen. Förberedda parallella aktiviteter är en viktig del i förskolans verksamhet.

I miljöerna inne och ute finns många möjligheter att leka, upptäcka och lära. Vi använder oss av olika kreativa material som stimulerar och inspirerar barns påhittighet och kreativitet.

Genom att erbjuda många olika gestaltande uttryckssätt, såsom dans/rörelse, lek, drama, lera, teckning, måleri, konstruktion, och berättande kan våra barn undersöka och fördjupa sina förståelser för omvärlden. Dansen tar stor plats hos oss. Alla barn deltar på sina egna villkor.

Vi satsar på högläsning och boksamtal i nära samarbete med Skarpnäcks bibliotek.

Vi använder oss mycket av vår fina natur som finns i närmiljön. Här uppmuntras våra barn att titta nära på allt som finns här, dofta, lukta, känna i syfte att uppöva sin känslighet och uppskattning för naturen som vi alla är beroende av.

Inne- och utemiljö

Förskolan är nyrenoverad och består av tre avdelningar, gårdar och ett gemensamt rörelserum. Stjärnan för de yngsta barnen (1–3 år) samt Månen och Solen för de äldre barnen (3–5 år). Varje avdelning bjuder in till lekfulla sammanhang. Den pedagogiska miljön är viktig för barnens lärande och lek. Vi lägger ned resurser på att miljön ska utvecklas och förnyas efter barnens behov och intresse.

På gården finns klätterställning, rutschkana, sandlådor och möjligheter till odling.

Kost och måltider

På förskolan har vi ett eget kök där maten lagas av vårt köksbiträde. Vi erbjuder en varierande och näringsrik kost och det finns möjlighet att få till exempel vegetariskt och allergikost för de som önskar det. Frukost, lunch och mellanmål serveras och vi har som mål att livsmedelsinköpen är minst 70 procent ekologiskt.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Med föräldrars delaktighet och inflytande i sina barns vardag skapar vi tillsammans en förskola för våra barn med hög kvalité och gemenskap. Alla barn blir lyssnade till och tagna på allvar. Barnen ska kunna påverka sin vardag, utveckla vänskap och vara i en rolig, påhittig lärande miljö. Vi organiserar och utvecklar verksamheten så att barnens olika sätt att leka och lära kan mötas i ett meningsfullt och demokratiskt sammanhang.

Vi erbjuder alla barn från 3 år att delta i minst ett professionellt kulturutbud per år. Det kan vara teater, musik, dans med mera. Vi arbetar för en sund inomhusmiljö, en kemikalie-smart förskola. Varje arbetslag skriver terminsvis en verksamhetsplanering där de beskriver hur de ska arbeta/utveckla verksamheten utifrån områdets gemensamma enhetsmål.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du kontaktar Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta:

E-post: margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 795

E-post: alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Organisation

Skarpnäcksfältets förskoleområde består av förskolorna Fågelboet, Skogsgläntan, Segelflygaren, Vinden, Ballongen, Molntappen och Barnasinnet. Enhetens ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektorer och en administratör.

Ledningen arbetar tillsammans för att stödja och inspirera verksamheten. Vi värdesätter arbetssätt som stödjer alla barns utforskande, lek och lärande. Vi har tydliga mål för verksamheten med läroplan och egna styrdokument som stöd.

Övrigt

Öppet hus

Den sista fredagen i varje månad hösten 2023 har förskolan Segelflygaren har öppet hus för nya familjer.

  • 29 september
  • 27 oktober
  • 24 november.

Ring innan och boka tid så att vi finns på plats.
 
Lina, samordnare
Telefon: 08-508 17 118
Fredrik, förskollärare yngre barn
Telefon: 08-508 17 115

Föräldraaktiv introduktion

Vi erbjuder föräldraaktiv introduktion där du tillsammans med ditt barn är delaktig och lär känna personalen, förskolans rutiner och verksamhet under 3–4 dagar cirka klockan 09.00–15.00. Självklart anpassar vi introduktionen utefter ditt barns behov och förutsättningar.

Sommarförskola och julförskola anordnas i enheten. Fyra dagar per år stänger förskolorna för utvärdering, planering och utbildning.

Hitta hit

Uppdaterad