Samsö

Kvickensvägen 27

Visa på karta

Farsta/Fagersjö förskolor låter ditt barn utmanas och växa! Vi arbetar efter en gemensam vision om att skapa en likvärdig förskola för alla barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn vill utforska och förstå sin omvärld på ett lustfyllt sätt, vi låter därför barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Vi ser att det ger barnen meningsfulla sammanhang och ökar deras förståelse för omvärlden. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi arbetar projektinriktat utifrån vårt gemensamma tema hållbarhet/miljö och det är barnen som styr projektens innehåll. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och för att utveckla barnens verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa fina lokaler med miljöer anpassade efter barnens ålder. Utanför förskolan ligger en gård som stimulerar till lek. På gångavstånd finns även flera fina parker som förskolan gärna besöker.

Kost och måltider

Förskolan får cateringmat levererad från ett skolkök. Menyerna är utarbetade av dietister, och består av 40% ekologiska råvaror. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Inskolningen ger dig och ditt barn en möjlighet till god insyn i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad