Stenskulptur av säl.

Sälen

Katarina västra kyrkogata 12

Välkomna till förskolan Sälen – en grön oas på Södermalm! Här är lärandet lustfyllt och barnen är delaktiga med sina tankar och idéer. Med utgångspunkt i barnens intressen och behov skapar vi förutsättningar för ett hållbart och livslång lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
6,9
Andel legitimerade förskollärare
57 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tillsammans skapar vi på förskolan Sälen en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer som är kompetenta och kan utvecklas.

Projektarbeten

Genom tema- och projektarbeten får barnen, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang.

Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnens lärprocesser i meningsfulla sammanhang kopplat till målen i läroplanen. I projekten får barnen möjlighet att kommunicera, konstruera och skapa genom olika estetiska uttryckssätt. 

Inne- och utemiljö

Förskolan har en fristående byggnad med egen gård. Miljön såväl inne som ute är rolig, stimulerande, sinnlig och lockar till lek. Miljön är levande och förändras och utvecklas utifrån barnens intressen och behov. Miljön utformas även utifrån tanken om en hållbar miljö. 

Kost och måltider

På förskolan har vi fokus på kost, klimat och lusten till god mat. Vi har en egen kock och maten tillagas från grunden. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och Södermalms matpolicy.

Förskolan har en egen kryddträdgård på gården.

Mål och vision

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, stötta barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar.

Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Genom leken stimuleras barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Barnen bidrar med synpunkter till förbättringar i miljön vid våra trygghetsvandringar som genomförs på förskolan i samband med uppdatering av vår likabehandlingsplan.

Vi samverkar med er vårdnadshavare genom olika mötesformer. Detta sker bland annat genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi bjuder även in er vårdnadshavare till mer sociala tillställningar där barnen får möjlighet att visa upp vad vi jobbar med i våra projekt. Exempelvis genom vernissage och föreställningar.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning:

  • Onsdag 24 april 09.00
  • Onsdag 29 maj 09.00

Mejla din intresseanmälan till:

per.henry.andersson@edu.stockholm.se

Max antal deltagare: 10 vuxna, en vuxen per familj.

Om det finns önskemål om att komma två från samma familj, ring samma dag till förskolan för att höra om det finns plats för den andre.

Telefon: 08-508 13 112, 08-508 13 135.

Digital visning av förskolan Sälen

Övrigt

Inskolningen pågår under ett par veckor och är en introduktion till förskolans verksamhet, där ni som vårdnadshavare är med på förskolan i tre till fem dagar.

Under introduktionstiden får vårdnadshavare en inblick i sitt barns vardag på förskolan och möjlighet att lära känna både oss pedagoger och de andra barnen. Det skapar en trygg start för barnet.

De första dagarna är ni tillsammans med ert barn. Det är ni som utgör tryggheten och vi som pedagoger som erbjuder barnen spännande aktiviteter att prova på.

Under den tredje dagen utvärderar vi tillsammans om lämning den fjärde dagen. Veckan efter introduktionen går barnen mellan klockan 09.00 och 15.00, sedan är tanken att barnen kan gå sin ordinarie tid på förskolan.

Hitta hit

Bilder

Stenskulptur av säl.
Rekvisita till sångsamling.
Vi har ofta sångsamlingar, då vi gör dramatiserade tolkningar av bland annat sånger och sagor.
Barn undersöker något i en genomskinlig burk.
Barnen får genom projektarbeten fördjupa sig i olika ämnen.

Uppdaterad