Barn samlade runt lek i stor sanlåda framför förskolans gula gavel.

Sagogården

Norra vägen 10

Sagogården är en av sex förskolor som ingår i enheten Rinkeby västra. Förskolan ligger utmed en stor äng, Spångadalen, mellan Rinkeby och Bromsten. Sagogården har fyra avdelningar var av en avdelning är för barn med flerfunktionsnedsättning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
63 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Omsorg, utveckling och lärande

Barnen i Klöverns förskolor får många möjligheter att utveckla sin sociala kompetens, utveckla strategier för lärande och utveckla en bred kommunikativ kompetens. Språk och lärande hänger ihop och vårt uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling.

Barnen möter vuxna som är nyfikna, reflekterande och engagerade i barnens görande. Många av pedagogerna är flerspråkiga vilket är en stor tillgång för verksamheten.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och rörelse

Förskolan har rymliga och bra lokaler med en egen gård som inbjuder till lek och rörelse. Gården är kuperad, lummig och vacker och gränsar till en äng och lite längre bort breder Järvafältet ut sig.

Förskolan är byggd och anpassad för verksamheten och miljön är utformad så att barnen har tillgång till många olika uttrycksformer. Vi har en gemensam ateljé med många inspirerande material för kreativitet.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Förskolan har ett eget kök där all mat tillagas från grunden. Vi har tagit ställning för en hållbar utveckling och använder ekologiska råvaror och en meny med övervägande vegetariska rätter. Måltiderna serveras i lugn och trivsam miljö.

Mål och vision

Mötesplats för alla

Vi som arbetar på Klöverns förskolor ser förskolan som en mötesplats för alla, barn och vuxna. Alla ska känna sig välkomna. Här får barnen tillgång till en stimulerande och tillåtande miljö med många uttrycksformer.

I lek och aktiviteter, både ute och inne, bygger vi relationer, samarbetar, utmanas och har roligt tillsammans. Systematiskt och kontinuerligt följer vi upp verksamheten mot Läroplanens strävansmål och förskolans enhetsmål.

Hitta hit

Uppdaterad