Bild på en rutschkana framför förskolan Sagobacken

Sagobacken

Saltvägen 3

Visa på karta

Förskolan Sagobacken ingår som en av sju förskolor i Hökarängens förskolor. Förskolan har tre avdelningar och ligger nära Hökarängens tunnelbana med närhet till parker och grönområden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
0
Andel legitimerade förskollärare
0 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Sagobacken arbetar barnen utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen delas ofta i mindre grupper och får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter och material samt fördjupa sina intressen. Materialet är tydligt presenterat och sorterat så att barnen själva ska kunna göra aktiva val. Pedagogernas förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära.

Barnets självständighet uppmuntras

Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater. Pedagogerna skapar på detta sätt förutsättningar för barns lärande genom att de får möjligheter till ett utvecklande av nya erfarenheter och kunskaper.

Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger omgiven av en trevlig gård som används dagligen till rörelse och lek. Gården är kuperad och har inslag träd, buskage, sandlådor och klätterställningar. Skogen som ligger i närområdet används som ett pedagogiskt uterum där barnen kan gå på upptäcktsfärd och uppleva årstidernas skiftningar och ges möjlighet till kunskap och lärande om växter & djur. Lokalerna är ljusa och trivsamma med rum för lek, utforskande och skapande men det finns även rum för lugna aktiviteter.

Kost och måltider

Lunchen levereras från en cateringfirma. Måltiderna ses som en lugn och trevlig stund där barn och vuxna samtalar och barnen får prova sin självständighet genom att ta mat och dryck själva.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Visning av förskolan

Visning/besök på förskolan sker en gång i månaden från och med april 2022. Max antal besökare per tillfälle är vårdnadshavare för 5 barn (max 10 vuxna).

Kontakta förskolan för information om dag och tid.

Avdelningen Djungelboken:

Telefon: 076-124 76 40

Avdelningen Bamse:

Telefon: 076-124 76 41

Hitta hit

Uppdaterad