Barn letar efter maskar i jorden.

Sagan

Reimersholmsgatan 69

Visa på karta

Varmt välkommen till förskolan Sagan, som ligger på vackra Reimersholme. Förskolan har två gårdar – en stor och en liten – med utsikt över båtarna som passerar förbi. Barnens nyfikenhet och lust att lära ligger till grund för verksamheten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
56 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sagan har två hemvister för de yngre barnen, 1–3 år, och två hemvister för de äldre barnen, 3–5 år. Vi arbetar i mindre grupper och erbjuder barnen en rolig och utvecklande miljö för lek och lärande utifrån barnens intressen och behov.

Natur- och kulturgrupp

En av våra hemvister för de äldre barnen är en natur- och kulturgrupp. De åker till skogen några dagar i veckan. Rudan och groddammen på Långholmen är populära utflyktsmål.

Projektarbete

Pedagogerna inspirerar barnen och bjuder in till spännande och roliga aktiviteter och utmaningar. Vi arbetar med teman och projekt som kan pågå kort och lång tid. Projekten utgår ifrån Södermalms gemensamma projektuppdrag utifrån frågan ”Vad kan växa i vår stad?” och handlar om allt från odling av tomater till hur vi kan få ett torn att växa.

Barnen odlar

Vi odlar både inomhus och utomhus, vilket ger barnen möjlighet att utforska och reflektera kring hur det växer och vad plantorna kan behöva för att må bra.

Kommunikation med vårdnadshavare

Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas medvetna arbete med förskolans läroplan arbetar vi strukturerat med förskolans uppdrag. Vårdnadshavarna får kontinuerlig information om förskolans arbete via skolplattformen.

Vi har en föräldraaktiv introduktion då familjen får en god inblick i vår verksamhet och möjlighet att lära känna barnen, medarbetarna och miljöerna.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska miljön för att barnen ska få möjlighet att befinna sig i en rolig och stimulerande miljö på förskolan varje dag.

Förskolan ligger längst ut på Reimersholme och barnen besöker ofta närliggande parker och Långholmen. Goda kommunikationer möjliggör också längre utflykter. På våra gårdar finna möjlighet till rörelselek och utforskande.

Kost och måltider

För närvarande har vi catering till Sagan från Eriksdalsskolan. Mellanmål och frukost lagas på plats och vi har ett tätt samarbete mellan pedagogerna och köket.

Mål och vision

Barnens intressen, upplevelser, tankar och fantasi inspirerar oss till roliga och lärorika projekt.

Vi erbjuder barnen en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg och hälsosam för alla våra barn.

I samverkan med barnens vårdnadshavare är vår målsättning ett gott samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Leken spelar en viktig roll i verksamheten och stimulerar barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Övrigt

Vårdnadshavare kan ta del av vår pedagogiska verksamhet, samt matsedel och information från köket via skolplattformen.

Välkomna på visning!

  • Tisdagen den 23 april klockan 15.00
  • Tisdagen den 21 maj klockan 15.00
  • Tisdagen den 18 juni klockan 09.00

För anmälan och visning, kontakta Inger Westberg.

E-post: inger.westberg@edu.stockholm.se
Telefon: 076-121 27 25

Digital visning av förskolan Sagan

Hitta hit

Uppdaterad