Barn letar efter maskar i jorden.

Sagan

Reimersholmsgatan 69

Varmt välkommen till förskolan Sagan. Förskolan ligger på vackra Reimersholme. Förskolan har två gårdar – en stor och en liten – med utsikt över båtarna som passerar förbi. Barnens nyfikenhet och lust att lära ligger till grund för verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
89
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
56 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sagan har två hemvister för de yngre barnen, 1–3 år och två hemvister för de äldre barnen, 3–5 år varav en är en natur- och kulturgrupp som åker till skogen några dagar i veckan. Vi arbetar i mindre grupper och erbjuder barnen en rolig och utvecklande miljö för lek och lärande utifrån barnens intressen och behov.

Pedagogerna inspirerar barnen och bjuder in till spännande och roliga aktiviteter och utmaningar. Vi arbetar med teman och projekt som kan pågå kort och lång tid. Projekten utgår ifrån Södermalms gemensamma projektuppdrag utifrån frågan ”Vad kan växa i vår stad?” och handlar om allt från odling av tomater till hur vi kan få ett torn att växa.

Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas medvetna arbete med förskolans läroplan arbetar vi strukturerat med förskolans uppdrag. Vårdnadshavarna får kontinuerlig information om förskolans arbete via skolplattformen.

Vi har en föräldraaktiv introduktion då familjen får en god inblick i vår verksamhet och möjlighet att lära känna barnen, medarbetarna och miljöerna.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska miljön för att barnen ska få möjlighet att befinna sig i en rolig och stimulerande miljö på förskolan varje dag.

Förskolan ligger längst ut på Reimersholme och barnen besöker ofta närliggande parker och Långholmen. Goda kommunikationer möjliggör också längre utflykter.

Kost och måltider

För närvarande har vi catering till Sagan från Eriksdalsskolan. Mellanmål och frukost lagas på plats och vi har ett tätt samarbete mellan pedagogerna och köket.

Mål och vision

Barnens intressen, upplevelser, tankar och fantasi inspirerar oss till roliga och lärorika projekt.

Vi erbjuder barnen en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg och hälsosam för alla våra barn.

I samverkan med barnens vårdnadshavare är vår målsättning ett gott samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Leken spelar en viktig roll i verksamheten och stimulerar barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Vårdnadshavare kan ta del av vår pedagogiska verksamhet samt matsedel och information från köket via skolplattformen.

Visningar

För visning kontakta Inger Westberg, för att höra när nästa visning är. Skicka e-post till inger.westberg@edu.stockholm.se eller ring på telefon 076-121 27 25.

Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad