Sachsgatans gård i full grönska.

Sachsgatan

Sachsgatan 2

Visa på karta

Förskolan Sachsgatan ligger med en fantastisk utsikt över Årstaviken. Förskolan omges av en grönskande, kuperad trädgård där barnen är med och odlar blommor, tomater och potatis.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
48 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Sachsgatan uppmärksammar vi alla barn och möter dem utifrån deras olika personligheter. Vi ser att barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet. Vi vill att barnen utvecklar god självständighet och tilltro till sin egen förmåga.

Mycket utevistelse

Vi har en stor och fin kuperad naturgård där barnen automatiskt får motorisk träning under leken. Utevistelsen är viktig och flera pedagoger är utbildade av Friluftsfrämjandet i Mulle och Knytte.

Vi gör ofta utflykter. De äldre barnen åker till Rudan, ett friluftsområde i Haninge. De yngre barnen gör utflykter på gården och till närområdet kring Tanto och Årstaviken. Ofta kan vi bedriva samma undervisning ute som inne. De yngre barnen har också utevila.

Olika uttrycksformer

Intresset för böcker är stort på vår förskola. Vi läser både inne och ute och går ofta till biblioteket där barnen får välja böcker. Vi har högläsning både analogt och digitalt och integrerar litteraturen i olika målområden.

Vi pratar- och lär oss om olika länder och kulturer. Barnen spelar teater och dansar, och skapar egna filmer och böcker med hjälp av digitala verktyg. De digitala verktygen är integrerade i allt vi gör på förskolan.

Hållbarhet

Arbetet med hållbar utveckling finns med i allt vi gör. Barnen skapar med återbruksmaterial, städar i naturen och odlar på gården. Barnen lär sig om olika material och att de kan användas på flera olika sätt.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sachsgatan har en stor gård med växtlighet, varierad terräng olika redskap och stationer, och med en fantastisk utsikt över Årstaviken. Här kan barnen springa, klättra, göra hinderbanor och andra pulshöjande aktiviteter. Vi har också odlingslådor på gården. Vi gör ofta utflykter till Tantolunden, Långholmen, Rudan, Årstaviken och närliggande parker.

Inomhusmiljöerna är ljusa och inbjudande. Vi har ateljé i båda husen och arbetar med föränderliga miljöer beroende på barngruppens behov.

Kost och måltider

På förskolan Sachsgatan har vi en egen, mycket uppskattad kock. Kocken lagar god och näringsrik mat från grunden, och använder hög andel ekologiska råvaror. Vi följer Södermalms kostpolicy.

Vårt matavfall samlas in och blir till biogas.

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Vi ser att barnen som går på vår förskola utvecklar god självständighet och känner tilltro till sin egen förmåga.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. Barnen blir goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling.

Vi strävar efter att involvera barnen i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att barnen får göra sin egen likabehandlingsplan.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi har visning sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med undantag för helgdagar och sommar- och juluppehåll. Ring gärna och meddela om du är intresserad av att komma.

Digital visning av förskolan Sachsgatan.

Introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion. Material kring hur det går till skickas till er när ni har fått en plats.

Övrigt

Kontakten med er vårdnadshavare är viktig för oss och vi vill att ni ska känna er välkomna med alla era frågor och funderingar om förskolans verksamhet. Vårdnadshavare görs delaktiga genom aktiviteter som förskolans dag, sommarfest, föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal och inte minst genom de dagliga samtalen vid hämtning och lämning.

Hitta hit

Uppdaterad