Sachsgatans gård i full grönska.

Sachsgatan

Sachsgatan 2

Förskolan Sachsgatan ligger med utsikt över Årstaviken. Förskolan omges av en grönskande, kuperad trädgård där barnen är med och odlar blommor, tomater, potatis och annat som lockar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
63
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
48 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Sachsgatan är en av Rosenlunds fyra förskolor. Vi uppmärksammar alla barn och möter dem utifrån deras olika personligheter. Ett gott bemötande av alla genomsyrar hela verksamheten. Vi ser att barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet. Vi vill också att barnen utvecklar god självständighet och tilltro till sin egen förmåga.

Vi har en stor och fin kuperad naturgård där barnen automatiskt får motorisk träning under leken. Utevistelsen är viktig och flera pedagoger är utbildade av Friluftsfrämjandet i Mulle och Knytte.

De äldre barnen 35 år åker till Rudan, ett friluftsområde i Haninge. De yngre barnen gör utflykter på gården och till närområdet kring Tanto och Årstaviken.

Intresset för böcker är stort på vår förskola. Vi läser både inne och ute. Vi går ofta till biblioteket där barnen får välja böcker. Det händer att vi får inbjudan till sagostunder eller teater på biblioteket som barnen uppskattar mycket.

Vi vill ge barnen goda förutsättningar i deras språk-, läs- och skrivutveckling. Tillsammans med hemmet arbetar vi med ”bokpåsar” där barnen turas om att ta hem en bok för att läsa tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare. Barnet väljer sin favoritbok som vi sedan läser tillsammans på förskolan.

Vi samarbetar med er föräldrar/vårdnadshavare i förskoleråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Varje år bjuder vi in till lucia, fixareftermiddag och kakfest/skolbarnsavslutning.

Inne- och utemiljö

Förskolan har egen fristående gård. Gården är avdelad så att de yngre barnen har en egen del för att alla ska känna sig trygga. De yngsta barnen är i det äldre huset. De äldsta är i annexet nedanför.

Miljön är anpassad för olika åldrar. Materialet är tillgängligt så att barnen kan välja utifrån sina behov och intressen. Miljön är lätt att förändra för att stimulera alla barn.

Matsalen ligger i gamla delen av förskolan där de äldre barnen äter. De yngre barnen äter på sina avdelningar.

Kost och måltider

På förskolan arbetar vår kock Rosa. Hon lagar maten från grunden och barnen älskar hennes mat. Föräldrar tar gärna del av Rosas recept då barnen pratar mycket om den goda maten hemma. Alla våra mejeriprodukter är ekologiska och våra torrvaror är Kravmärkta.

Vi strävar hela tiden efter att öka andelen ekologiska produkter. Minst en dag per vecka serverar vi vegetarisk kost. Rosa ingår i ett nätverk för kockar i stadsdelen där de utbyter erfarenheter och inspirerar varandra.

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Vi ser att barnen som går på vår förskola utvecklar god självständighet och känner tilltro till sin egen förmåga.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. Barnen blir goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling.

Vi strävar efter att involvera barnen i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att barnen får göra sin egen likabehandlingsplan.

Särskilt stöd och behov

Alla pedagoger har fått grundkurs i teckenkommunikation.

Mer om oss

Digital visning av förskolan

Övrigt

Under sommaren har Södermalms förskolor ett gemensamt projekt.

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad