Förskolegården med bilbanor och en grön oas mellan husen på Bjulevägen.

Rörmokaren

Bjulevägen 2-8

Visa på karta

Välkommen till Stureby förskolor! Förskolan Rörmokaren ingår i förskoleenhet Stureby förskolor. Rörmokaren består av fyra avdelningar; två för yngre barn och två för äldre barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med att värdegrund och barnkonventionen ska genomsyra hela verksamheten. Vår förskolas uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet.

Normkritiska perspektiv i förskolan främjar allas kreativitet, nyfikenhet, lärande och stärker vår gemenskap!

Inne- och utemiljö

Vi skapar en utmanande utemiljö på våra gårdar som ska bjuda in till lek och rörelse. Vi ser också pedagogens roll som viktig i form av förebild i lek och rörelse ute. Projekt och verksamhet skall styras utifrån barnens intresse.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 50 procent KRAV- och ekologiskt godkända råvaror i förskolan

Våra kockar följer en åttaveckors matsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln närings beräknas och mängd beräknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver och det ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Tillsammans kan vi stärka allas möjligheter att utvecklas, som de unika personer de är.

Under barnens dag på förskolan möter de flera situationer som utmanar deras eget lärande. Vi exempelvis rutinsituationer såsom påklädning och måltider kan barnen klara en stor del själva. Syftet är att stärka barnen genom att uppmärksamma dem på hur mycket de kan.

Pedagogen finns hela tiden närvarande för barnet med positiv respons. I stället för att fokusera på prestationer försöker vi få barnet att lita på sig själv och sitt eget kunnande.

Stureby förskolor ska bedriva en likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som ska utveckla varje barn på den nivå de befinner sig. Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och styrdokument som gäller för förskolan. Vi ska ge barnen god omsorg med trygghet och närhet och förutsättningar där varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas.

Övrigt

Under vårterminen 2021 har vi avslutat forskningsprogrammet "Flerstämmig undervisning" och under hösten 2021 gick stadsdelsförvaltningen med i ett nytt program med fokus på Hållbar förskola.

I samarbete med Mälardalens högskola kommer Enskede-Årsta-Vantör ingå i forskningsprogrammet i tre år framöver.

Syftet är att tydliggöra och förankra hur vi inom förskolan kan arbeta med hållbar utveckling bland annat utifrån Läroplanens reviderade mål. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

För Stureby förskolor innebär det att medarbetare och barn tillsammans ges möjlighet till att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som för vår miljö.

Visning av förskolan

  • 1 februari, 09.30
  • 6 mars, 09.30
  • 3 april, 09.30
  • 8 maj, 09.30
  • 5 juni, 09.30

Hitta hit

Uppdaterad