Rönnbäret

Olaus Petrigatan 4

Visa på karta

Rönnbäret är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan drivs av föräldrarna genom en ekonomisk förening, men sköts enligt kommunens riktlinjer. Förskolan drivs helt utan vinstsyfte.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.ronnbaret.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Som del av ett föräldrakooperativ får man som förälder möjlighet att vara med och forma sitt barns förskola. Rönnbäret har en öppen och lyhörd miljö och en mycket engagerad föräldragrupp.

Det innebär både ett ansvar och privilegium att vara medlem i ett föräldrakooperativ. Vissa föräldrakooperativ har scheman för städning, matlagning och liknande. Det har inte vi på Rönnbäret. Men det är viktigt att förstå att ett föräldrakooperativ innebär att alla föräldrar till alla barn måste engagera sig.

Veckodagarna är uppdelade i aktiviteter, såsom rörelse, sång, sagostund, bygg och konstruktion, skapande i vår ateljé, och ”fri lek”. Barnen går ut varje dag, oavsett väder. Under terminen arbetar barnen med olika projekt. Exempel på projekt är staden, SOS och naturvetenskap. Under terminen görs aktiviteter som utforskar projektet, både i större och mindre grupper.

Under det varmare halvåret går förskolan på utflykt en dag i veckan för att utforska naturen. Varje termin får alla barnen ta del av teater och de äldre barnen besöker regelbundet närliggande bibliotek och erbjuds delta i simskola.

Inne- och utemiljö

Rönnbäret är uppdelad på två avdelningar utifrån ålder, men förskolan odlar en miljö där barn i olika åldrar får utbyte av varandra. Våra lokaler är rymliga och välutrustade med ateljé, vilorum, bokhörna och så vidare.

I direkt anslutning till förskolan finns en lummig gård med en varierad lekplats där sandlåda, gungor, klätterställning, rutschkana med mera ingår.

Förskolan ligger även med gångavstånd till Tessinparken, Gärdet, Lill-Janskogen med mera.

Kost och måltider

Rönnbäret tar in catering från Kleins Kitchen.

Till mellanmål serveras frukt, yoghurt, och lättare smörgåsar. Frukost erbjuds också vid behov.

Förskolan arbetar efter en sockerfri princip och ekologiska varor premieras.

Mål och vision

Förskolan startades 1990 och har en väl utvecklad pedagogisk verksamhet med sju anställda. Vi har en fantastisk personal som är enormt engagerade i våra barn och som arbetat länge tillsammans.

På Rönnbäret arbetar personalen efter en målsättning att ha en bra balans för barnen mellan aktivitet och vila, med fokus på att arbeta mot stress och för en givande lärande miljö. Sång, musik, rörelse, bild och skapande är en självklar del av pedagogiken. Matematik, naturvetenskap, språk och kultur tar stor plats i barnens vardag genom både praktisk och teoretisk vägledning.

Förskolan anser att leken är viktig och planerar alltid in tid för fri lek där barnen kan träna sig i att samspela med andra och bearbeta saker som händer i deras liv. Barnen uppmuntras aktivt till att hjälpa varandra i olika situationer och pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder för barnen. Förskolan arbetar efter Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Pedagogerna har ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder har om sitt barn tillsammans med pedagogers kunskap om barnet på förskolan, såväl som individ som i grupp, är ovärderlig.

Hitta hit

Uppdaterad