Rödluvan, Tensta allé 46

Tensta allé 46

Förskolan Rödluvan tillhör Östra Tensta förskolor och ligger centralt i Tensta. Vi har närhet till fina lekparker, bibliotek och grönområden som bland annat Järvafältet. Vi bedriver en verksamhet utifrån läroplanen samt kommunala mål och riktlinjer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I vårt arbete med barnen använder vi oss mycket av sång, musik/rytmik, drama och rörelse. Vi går också ut i naturen och vi använder oss av datorn i arbetet med barnen.

En viktig del i vårt arbete är att vi dokumenterar barnen i sin utvecklingsprocess. På så sätt får barnen en egen syn på sitt lärande och sin utveckling.

Inne- och utemiljö

Förskolan Rödluvan består av två avdelningar. En är en småbarnsavdelning för barn 1–3 år samt en för syskongrupper för barn 3–5 år.

Kost och måltider

Vid planeringen av matsedeln utgår vi från Livsmedelsverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är cirka 38 procent. Alla förskolor serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi handlar frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet genom att bättre beräkna antalet portioner. Hela enheten deltar i sortering av matavfallet och förpackningsmaterial.

Mål och vision

Våra mål i arbetet:

  • Barnen ska tycka att det är roligt att gå på förskolan.
  • De ska utveckla en god gruppkänsla.
  • Barnen ska bli självständiga.
  • De får lära sig att själva skaffa kunskap genom ett forskande arbetssätt.
  • Barnen ska få goda kunskaper i svenska språket.
  • De barn som är i behov av extra stöd i sin utveckling ska få det. Detta ska resultera i att era barn utvecklas positivt och att ni föräldrar känner sig trygga när ni lämnar era barn hos oss.
  • Vi strävar efter en öppen kommunikation samt ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna.

Barnen har möjlighet att en dag i veckan planera och påverka förskolans matsedel, för att bli medvetna om en hälsosam livsstil.

Mer om oss

Se film om förskolan i Spånga-Tensta

Hitta hit

Uppdaterad