Rum med gröna mjukisdjur och textilier.

Reimers specialförskola

Fatburs Kvarngata 8

Reimers specialförskola är en förskola för barn med utvecklingsavvikelser intellektuellt, motoriskt och kommunikativt. Vanligt förekommande är även epilepsi, nedsatt hörsel och syn. Barnen här har ett stort behov av omvårdnad.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
1
Andel legitimerade förskollärare
58 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Reimers specialförskola arbetar vi både individuellt och i grupp, för att uppnå varje barns specifika mål. Målen sätts tillsammans med förskollärare eller barnskötare, specialpedagog, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Bred yrkeskompetens

Reimers är en personaltät förskola med både pedagoger och vårdpersonal på plats. Bred yrkeskompetens, kunskap och erfarenhet gör att vi kan arbeta ur ett helhetsperspektiv där pedagogik och vård möts.

Vår pedagogik

Miljön på förskolan är pedagogiskt utformad för att locka till nyfikenhet, rörelse och glädje. Med sinnesstimulerande miljöer erbjuder vi barnen olika sätt att uppleva och utveckla kommunikation, samspel, självständighet, motorik och välmående. Pedagogiken utgår från fyra grundläggande områden:

  • motorik och rörelse
  • sinnen och perception
  • kommunikation, samspel och social förmåga
  • vardagsaktiviteter/rutiner.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är uppbyggd för att stimulera barnens olika sinnen. Förskolan har en egen liten gård för utmaningar och upplevelser. I förskolans närhet finns även flera roliga lekplatser och härliga parker som vi besöker.

Kost och måltider

På Reimers specialförskola erbjuds näringsriktiga och hälsosamma måltider. Vi har en egen kock och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolan erbjuder varje barn, utifrån sina egna specifika förutsättningar, möjlighet till utveckling och lärande. Leken ska vara grunden för verksamheten. Miljön är utformad med hänsyn till barnens varierande behov för att locka till lek, nyfikenhet och rörelse samt för att stimulera och utmana barnens alla sinnen.

Individuella mål utformas som ett stöd i barnens utveckling. De utgår från vilka intressen och behov som barnet har just nu och som behöver uppmuntras, stimuleras och utmanas.

Övrigt

Verksamheten är kommunövergripande och tar emot barn från hela Stockholms stad. Du kan ansöka om plats genom att kontakta rektor på Reimers specialförskola.

Hitta hit

Bilder

Rum med gröna mjukisdjur och textilier.
Rum med redskap för rörelse.
Rörelserummet.

Uppdaterad