Barn tillsammans med pedagog

Reimers specialförskola

Fatburs Kvarngata 8

Visa på karta

Reimers specialförskola är en verksamhet för barn med utvecklingsstörning och ytterligare funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, epilepsi, hörsel- och synnedsättning. Förskolan har 15 platser, fördelat på tre avdelningar, för barn 1-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
1,25
Andel med förskollärarexamen
83 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Reimers specialförskola är en unik verksamhet. Vi har en hög personaltäthet. Personalgruppen består av förskollärare, specialpedagoger, sjukgymnast, arbetsterapeut och förskolechef. Samlad kompetens, kunskap och erfarenhet gör att personalen kan arbeta med barnen ur ett helhetsperspektiv.

När barnen börjar på Reimers specialförskola tar habiliteringen kontakt med förskolan för en överföringsrapport. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten, tar över ansvaret för barnet under tiden barnet går på Reimers. Andra kontakter på habiliteringen bibehålls, som exempelvis logoped, kurator och psykolog

De pedagogiska målen är inriktade på att utveckla barnens egna resurser, enskilt och i grupp. Vår utgångspunkt är lek. Lek i sig är något lustfyllt och viktigt för barns utveckling och lärande

Vi utgår också från barnens tecken, som vi tolkar, för att kunna främja varje barns utveckling. Verksamheten är mycket individanpassad i varje moment. Genom leken får alla barn, varje dag, möjlighet att utveckla kommunikation, samspel, motorik och rörelseglädje.

Förskolan erbjuder heldagsomsorg, måndag till fredag.

Inne- och utemiljö

På Reimers specialförskola är den pedagogiska miljön uppbyggd för sinnesstimulering. Vi har allt ifrån ett färgglatt rörelserum med rutschbanor och bollhav till ett vitt sinnesrum för avkoppling. Barnen får leka med ljud i musikrummet och kan få bada i det rymliga bubbelbadet.

Förskolan har en egen, fin liten gård med gungor, sandlåda och "ståsandlåda" för utmaningar och upplevelser.

I förskolans närhet finns även flera roliga lekparker och härliga parker som vi besöker

Kost och måltider

För oss är det viktigt att arbeta för en näringsriktig och hälsosam vardag. Vad vi äter påverkar både hälsa och miljö. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att höja andelen ekologiska livsmedel samt att välja andra miljövänliga produkter. Vi försöker att beställa närproducerat och ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer också livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har en gemensam kock på vår enhet.

Mål och vision

Förskolans mål är att alla barn utvecklas efter sin förmåga och känner sig trygga på förskolan. Vi utgår från att alla barn har utvecklingsmöjligheter. Utvecklingen följer inte alltid det vanliga mönstret, utan bestäms av varje barns specifika förutsättningar. De pedagogiska målen är inriktade på att utveckla barnens egna resurser, enskilt och i grupp.

Vi arbetar i huvudsak med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rörelse
  • Sinnesupplevelser

Verksamheten är också mycket individanpassad i varje moment. Genom leken får alla barn, varje dag, möjlighet att utveckla kommunikation, samspel, motorik och rörelseglädje

Vi strävar mot att alla ni vårdnadshavare känner er delaktiga i barnets vistelse på förskolan.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Verksamheten är kommunövergripande och tar emot barn från hela Stockholm. Ni kan ansöka om plats genom att kontakta er stadsdelsförvaltning som bedömer ert barns behov av särskilt stöd.

Hitta hit

Uppdaterad