IIllustration - barn på väg till förskola

Regnbågsverkstan

Tideliusgatan 23

Visa på karta

Regnbågsverkstan är ett personal- och föräldrakooperativ. Vi arbetar projektinriktat i mindre grupper enligt Reggio Emilias pedagogik och vi utgår från barnens frågeställningar och intressen för att på bästa sätt skapa en lärande miljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
31
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
80 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en Reggio Emiliainspirerad förskola som lägger stor vikt vid ett demokratiskt arbetssätt med allas lika värde. I det pedagogiska arbetet visar vi för barnen på vår närmiljö och även på världen där utanför. I gruppen är alla viktiga och en god gemenskap och ett gott socialt klimat är grunden för lärande. Vi utmanar barnen i att tänka självständigt och låter deras frågor styra projekten samtidigt som vi, som pedagoger, också tillför med aktiviteter, upplevelser och samtal. Lärande sker hela tiden, i lek och i vardagliga situationer.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är indelade i olika hörnor eller miljöer för att visa på en struktur som lockar till lek, lärande och samvaro. Utomhus använder vi oss av gården utanför förskolan och av vår närmiljö.

Kost och måltider

Vår kock lagar maten från grunden och har ett ekologiskt tänkande kring inköp. Måltidspedagogik ingår i verksamheten.

Mål och vision

Vi vill vara en förskola i framkant som delar med oss av kompetens och hela tiden utvecklar vårt kunnande. Barnen som har gått här på Regnbågsverkstan ska ha fått med sig demokratiska värderingar och minnas sin förskola med glädje.

Mer om oss

Vi har ett normkreativt förhållningssätt och arbetar medvetet med barnen för att de ska få med sig demokratiska värderingar och lära att värna om varandra, andra, sig själva och vår gemensamma miljö.

Övrigt

Vi önskar ge barnen goda värderingar om respekt och omtanke, allas lika värde och delaktighet i ett sammanhang.

På Regnbågsverkstan arbetar pedagoger som har ett stort engagemang, hög kompetens och alltid ser möjligheter. Vi har en kock som lagar maten från grunden med ett ekologiskt tänk. Måltidspedagogik inkluderas i verksamheten.

Vi är en förskola som hela tiden strävar efter utveckling och pedagogerna delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter genom studiebesök och handledning av elever.

Hitta hit

Uppdaterad