Regnbågen Tensta allé 10

Tensta allé 10

Visa på karta

Förskolan ligger vid en trevlig gård mitt i Tensta med närhet till kommunikationer, parker och Järvafältet. Vi arbetar med inspiration av Reggio Emilia-filosofin och med ett genomtänkt miljöarbete tillsammans med barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia och deras pedagogiska filosofi. På vår förskola lyfter vi fram barnens förmågor och positiva sidor och främjar deras nyfikenhet och lust att lära. Barnen skall känna sig trygga, välkomna och bekräftade i förskolan. Vi pedagoger inspirerar barnen till att hitta egna svar och lösningar där vi ser olikheter som en tillgång. Vi arbetar för att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt får tid till lek och utforskande. De ska ges möjlighet till att undersöka och utveckla sina personliga uttryck, samt tillåtas att vara en individ i gruppen och lära sig respektera andra människor och deras olikheter.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla lärandeprocesser för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi har pedagoger som talar flera olika språk och arbetar genomtänkt med både svenska språket och modersmålet. Barnens vårdnadshavare är delaktiga i vår verksamhet genom bland annat ett aktivt föräldraråd, föräldramöten, drop-in möten samt utvecklingssamtal. Förskolan har en avdelning med barn 1-3 år Droppen, en avdelning med barn 3-5 år Solen. 

Inne- och utemiljö

Vi har pedagogiska miljöer inomhus med material tillgängligt för barnen. Både material och möbler är anpassade efter barnens ålder.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch samt mellanmål varje dag. Barnen äter sina måltider i matsalen och vi har en egen kock som tillagar all mat. Vi serverar dagens rätt, halal (i den mån det finns tillgängligt), samt vegetariska alternativ.
Vegetarisk mat serveras 2 dagar i veckan till alla barn.

Mål och vision

Att skapa en förskola för våra barn, föräldrar och pedagoger där glädje, trygghet, lustfyllt lärande och inflytande samt delaktighet genomsyrar verksamheten och där alla barn ska ha goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av engagerade, kompetenta pedagoger.
Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost.

Mer om oss

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad