Gård med klätterställning, rutschkana och sandlåda i förgrunden. Rött plank i bakgrunden.

Regnbågen Slättgårdsvägen 72

Slättgårdsvägen 72

Visa på karta

Förskolan Regnbågen har inbjudande och inspirerande lokaler och en stor utmanande gård. Vi har fem barngrupper, en egen kock och är KRAV-certifierad med över 50 procent ekologiska livsmedel.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,83
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar efter en verksamhetsplan som grundar sig på Läroplan för förskolan och kommunalfullmäktiges mål för innevarande år.

Med barnen i fokus erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med medvetna pedagoger vill vi att barnens dagar ska vara en positiv, rolig och lärorik upplevelse, där varje barn ska känna sig sedd och uppskattad.

Utifrån barnens egna förutsättningar och behov ger vi dem utmaningar som stimulerar lusten till lärande. Vi har en helhetssyn som utgår från att verksamhetens innehåll och utformandet av miljön präglas av barnens intressen och delaktighet. Ett ömsesidigt samarbete mellan föräldrar och pedagoger är en förutsättning för att barnet skall utvecklas på ett positivt och stimulerande sätt.

När man har fått plats hos oss inleds barnets förskoletid med en inskolning där vårdnadshavaren är aktiv. Det innebär att man är tillsammans med sitt barn de första dagarna och deltar aktivt i förskolans alla moment. Detta ger en bra start på ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet och är en möjlighet för vårdnadshavaren att få insyn i och förståelse för vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är inbjudande och inspirerande och utomhus har vi en stor utmanande gård.

Kost och måltider

Vår egen kock serverar god, näringsriktigt mat. Förskolan är KRAV-certifierad vilket innebär att viss mängd av livsmedlen som köps in och serveras är ekologiska. Vi har ett genomsnitt på 50 procent ekologiska varor.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar.

För mer information, kontakta:

Avdelningen Kristallen
Telefon 076 122 32 25

Avdelningen Paletten
Telefon 076 122 31 81

Hitta hit

Uppdaterad