Barn leker på en grönskande gård omgiven av tegelhus.

Regnbågen Hinderstorpsgränd 27

Hinderstorpsgränd 27

Visa på karta

Regnbågen är en förskola med tre avdelningar, en 1-3 år, en 3-5 år och en 1-5 års avdelning. Språk och kommunikation är grunden för att kunna mötas och vi är därför extra angelägna om att stimulera barns språkutveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På våra förskolor arbetar engagerade pedagoger. Vi tycker att barnen ska ha inflytande över sin vardag i förskolan. De uppmuntras att ta egna initiativ i sin lek och sitt utforskande. Det stärker deras självkänsla och tro på den egna förmågan. En förutsättning är lyhörda pedagoger som kan lyssna och tolka barnens signaler. Våra pedagoger ser barnens intresseområden och spinner vidare på dessa. Vi lägger stor vikt att använda språket i alla sammanhang och ser språket som den röda tråden i vardagen. Genom att vi har barn och pedagoger med flera språk och bakgrund i olika kulturer använder vi oss av detta i verksamheten.

På vår förskola prioriteras en lekfull och allsidig verksamhet, som ger barnen rika möjligheter till lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolan Regnbågen består av 3 avdelningar. Barnen är uppdelade på en småbarnsavdelning en storbarnsavdelning och en 1-5 års avdelning. Småbarnsavdelningen, för barn mellan 1 och 3 år, har ca 14 barn. Storbarnsavdelningen, för barn mellan 3 och 5 år, har ca 18 barn. Avdelningen för barn mellan 1 till 5 år har ca 17 barn. Förskolan delar gård med boenden.

Kost och måltider

Förskolan har eget kök. Vi serverar alternativ mat till barn som behöver det, som till exempel halalslaktat kött. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologisk samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Alla som kommer in i vår förskola, små som stora, ska känna att de är viktiga personer. Vi arbetar för att grundlägga demokratiska värderingar, förmedla tilltro till framtiden och vårt mångkulturella samhälle. Det viktigaste för oss är att barnen mår bra, känner trygghet och lär sig ta hänsyn till andra människor.

Förskolans pedagoger är viktiga som förebilder. Blandningen av kulturer och språk bland barn och pedagoger ser vi som en tillgång för att barnen ska utveckla respekt för olikheter och förstå allas lika värde.

I vår förskola vill vi att barnen trivs och har roligt. Det gemensamma språket är svenska. Vi samarbetar med föräldrarna för att barnet ska utveckla sina modersmål. Vi använder språket i alla sammanhang och ser det som den röda tråden i vardagen.

Pedagogerna arbetar tillsammans med föräldrarna för att barnen ska utvecklas till harmoniska och kreativa människor. Vi arbetar mycket med pedagogisk dokumentation för att kunna visa och berätta om barnets tid i vår förskola. Detta ökar föräldrarnas insyn och möjligheter att påverka.

Hitta hit

Uppdaterad