Illustration - barn på väg till förskola

Raoul Wallenbergs Förskola

Beckombergavägen 314

Visa på karta

Raoul Wallenberg förskolan ligger i det natursköna området Beckomberga. Förskolan har två våningar och två gårdar. Vi fokuserar extra mycket på språk, kost och hälsa och utomhuspedagogik.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
120
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rwf-bromma/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra ledord är

 • ärlighet
 • medkänsla
 • mod
 • handlingskraft.

Vi fokuserar mycket på språk och har en utarbetad plan för att stärka barnen i deras språkutveckling genom kända metoder som ger bra resultat. Vi arbetar med utomhuspedagogik och är meduppforskande i naturen med barnen.

På förskolan fokuserar vi även på kost och hälsa, att få en bra balans av kost, rörelse och återhämtning under dagen.

Vi arbetar även projektinriktat där det är fokus på områden inom förskolans läroplan.

Inne- och utemiljö

Vi har två stora gårdar med träd, buskar och blommor. På gården för de yngsta finns

 • stor sandlåda
 • gungor
 • klätterställning
 • grillplats
 • vattenlek
 • bärbuskar
 • träd.

På den stora gräsmattan finns plats för pedagogiska uteleksaker och små "moppar" att åka på.

Gården för de äldre barnen har

 • sandlåda
 • affär
 • pilkoja
 • klätterställningar
 • gräsmatta.

Det finns ett separat område där vi odlar olika grönsaker. Pedagogiska uteleksaker, bandyspel, fotbollar och cyklar.

Sandlådorna har solskyddssegel.

Kost och måltider

Vi har en köksansvarig på förskolan som tar emot maten som görs i Järvastaden. Det är hemlagad god husmanskost som körs ut till förskolan varje dag. Köksansvarig ser till att göra egenkontroll och göra mellanmål.

Mål och vision

Våra ledord handlar mycket om att få barnen att bli ansvarstagande och medkännande människor.

Vi har fyra stora projekt under året där vi alltid har språk i fokus. Det första projektet som inleder höstterminen handlar om värdegrund skapar bra grupper på förskolan, mycket samarbete och språk i fokus. Det andra projektet är språk som börjar i mitten av höstterminen. Vårterminen inleds med ett matematikprojekt och avslutas med naturvetenskap och miljö.

Vi arbetar med Skolverkets "Läslyft", Babblarna och Bornholmsmetoden för att lyfta språket.

För oss är det viktigt att barnen får en bra balans av mat, rörelse och återhämtning så vi har flera dagar under terminen som vi har Rörelseveckor.

Vi arbetar med den röda tråden på förskolan, det innebär att vi har en tydlig plan för vad man gör med de yngre barnen och att man ser en projektion mot de äldre barnen.

Vi har ett nära samarbete med Raoul Wallenbergskolan och alla 5:åringar börjar redan tidigt på hösten att ha besök och träffa förskoleklassen och dess lärare.

Särskilt stöd och behov

Alla barn på Raoul Wallenberg förskolan i Bromma bemöts utifrån sina kunskaper och behov. Om något barn behöver extra stöd finns det att få.

Vi har även fokus på utomhuspedagogik, det är skillnad mellan de äldre barnen och de yngre i själva utförandet. De äldre kan gå iväg på heldagsutflykter till skogen medan de yngre gör kortare utflykter och tar med sig material till förskolan som de arbetar vidare med.

Mer om oss

Det viktigaste arbetet görs av pedagogerna på förskolan och på Raoul Wallenberg förskolan har man stort fokus på barns lärande. Det arbetar utbildade och motiverade pedagoger på förskolan som planerar och utvärderar alla aktiviteter som görs, allt för att få ett systematiskt kvalitetsarbete på förskolan och att föra barnens utbildning framåt.

Vi har ett bloggverktyg som heter Tyra. Där sker den mesta av kontakten med hemmet.

Hitta hit

Uppdaterad