Illustration - barn på väg till förskola

Raoul Wallenbergs Förskola

Beckombergavägen 314

Visa på karta

RaoulWallenbergs förskolan ligger i det natursköna området Beckomberga. Förskolan är i tre våningar omges av två nyrenoverade stora utforskade gårdar. En gård med utmaningar för de yngsta barnen. En gård med utmanande lekredskap för våra äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
130
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.raoulwallenbergskolan.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra ledord är Ärlighet Medkänsla, Mod och Handlingskraft. Profil Idrott och hälsa.

Inne- och utemiljö

Vi har två stora gårdar med träd, buskar och blommor. Gården för våra yngsta barn är utrustad med stor sandlåda, gungor, klätterställning, grillplats vattenlek och bärbuskar, fina träd och stor gräsmatta med pedagogiska uteleksaker finns och små " moppar" att åka på.

Gården för de äldre barnen sandlåda, affär, pilkoja, klätterställningar, stor gräsmatta. Vi har också ett separat område för pallkragar där vi odlar olika grönsaker. Pedagogiska uteleksaker, bandyspel, fotbollar och cyklar.

Kost och måltider

Vi har en kock anställd som lagar frukost och mellanmål. Hon ansvarar för beställningar och egenkontrollen. Hon bakar allt bröd.

Vår mat lagas i företagets egna kök Raouls kök i Järva. Hemlagad husmanskost som körs ut till vår förskola.

Mål och vision

Vi planerar vår verksamhet på 4 studiedagar per år. Sedan löpande på APT en gång i månaden. Vi arbetar efter läroplanens uppsatta mål i ett systematiskt kvalitets arbete.

Vi använder oss av Lpp:er där vi planerar, dokumenterar och utvärderar vår verksamhet. Vi dokumenterar barnens utveckling och avdelningens pedagogiska arbetet i TYRA appen. Där kan föräldrarna dagligen följa vårt arbete. I Tyra inf vi oxå om viktiga händelser, vårdnadshavarna sjukanmäler lägger in barnets schema, inf uppgifter. Vi checkar in och ut barnen i TYRA.

Mer om oss

Alla barn på Raoul Wallenbergs förskolan i Bromma bemöts utifrån sin kunskap och behov. Om något barn behöver extra stöd finns det att få.

Förskolan startar HT-19 två renodlade uteavdelningar.

Avdelning Smultronet 11 barn 1-3 år två pedagoger 1 förskollärare och en barnskötare utb/ erfarenhet av Utomhus pedagogik.

Avdelning Havtornet 14 barn 3 år två pedagoger barnskötare utb / erfarenhet av Utomhus pedagogik.

Motto för dessa avdelningar ” Allt man gör inne kan man göra ute”

Övrigt

På förskolan arbetar 24 pedagoger 8 förskollärare och resten barnskötare.

1 förskolechef och en kock.

Vår mat lagas i Raouls Kök i Järva.och körs till oss. Frukost och mellan mål lagas av vår kock.

Vi arbetar efter våra ledord: Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft.

Fsk har Idrott och hälsoprofil.

Båda sandlådorna är utrustade med solskydds segel.

Hitta hit

Uppdaterad