ok

Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll

Bällstavägen 8

Visa på karta

Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll är en uppskattad förskola i Bromma, på gränsen till Sundbyberg. Vår förskola drivs med en tydlig värdegrund. Våra ledord är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft och vi tillämpar dem i den dagliga verksamhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
28 %
Webbplats
http://raoulwallenbergskolan.se/rwf-mariehall

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en förskola med en tydlig värdegrund som verkar i Raoul Wallenbergs namn. Våra ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft genomsyrar all verksamhet i förskolan. Ledorden är alltid levande hos oss och vi arbetar med varje ledord två månader i taget och låter då detta ledord sätta sin prägel i alla delar av förskolans aktiviteter.

Vi ser till att alla barn får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn och att de ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna och kompisarnas egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en kompis och arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor.

Inne- och utemiljö

Vi har en gård i anslutning till förskolan som vi använder för hämtning, lämning och utelek. Alla avdelningar går på utflykt minst en gång per dag där vi utforskar närområdets olika parker och utemiljöer. Innemiljön och dess material och redskap är anpassad efter barnens behov och utvecklas ständigt.

Kost och måltider

Vi har ett mottagningskök med mat från Fraiche Catering. Minst 40 procent är ekologiskt och vi välja ekologiska produkter och tjänster i så stor utsträckning som möjligt till exempel använder vi alltid ekologisk Kravmärkt mjölk. Läs mer om Fraiche Catering här: http://www.fraichecatering.se/

Mål och vision

Vi erbjuder en engagerande och kreativ förskola, som utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen. Hos oss är allt lärande lustfullt. Vår genomtänkta förskoleverksamhet lägger grunden för lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskola. Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan Lpfö98,FN:s Barnkonvention och Raoul Wallenbergskolornas egna styrdokument. Vi ska se varje barns behov och skapa förutsättningar utifrån dessa. Vår pedagogiska vision är att vi alltid arbetar utifrån "det kompetenta barnet". Vi arbetar hela tiden med att se barnet, varje individ, som den är och fastnar inte i stereotypa föreställningar om kön eller etisk betydelse. Alla barns olika behov ska tillgodoses och för att utmana alla barn utifrån deras utvecklingsnivå delar vi ofta in barnen i mindre grupper.

Hitta hit

Uppdaterad