Gård med sandlåda och bänkar i trä.

Ragvald

Ragvaldsgatan 14

Välkommen till förskolan Ragvald! Här får barnen vara ute mycket på vår fina gård och i parker i närheten. Förskolan är Kravcertifierad och lägger stor vikt vid att servera bra och hållbar mat.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Målet är att alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Inkludering

På förskolan Ragvald har vi ett normkreativt arbetssätt för att inkludera alla barn och vuxna i verksamheten. Det handlar till exempel om val av litteratur och bilder samt att ha ett inkluderande språkbruk.

Digitalt och analogt

Vi har ett utvecklat arbetssätt där analoga och digitala verktyg används tillsammans. Förskolan har läroplanen som utgångspunkt i verksamheten.

Familjer bjuds in

Med barnens och pedagogernas nyfikenhet och erfarenheter formas vardagen på förskolan. Familjerna bjuds in att ta del av verksamheten genom dokumentation, kickoffsamtal, föräldraråd, föräldramöten och aktiviteter två gånger per år.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen innergård där alla barn utmanas utifrån intressen och ålder. På våren planterar vi tillsammans och skördar framåt hösten. Vi går regelbundet iväg till parker i närheten.

Innemiljöerna är flexibla över tid och anpassas efter barnens intressen, nyfikenhet och ålder. Vi har mycket material som barnen själva kan skapa med. Vi använder till exempel korgar, trälådor, klossar, olika slags förpackningar i papper och kartong, träfigurer, knoppar och hjul.

Kost och måltider

Förskolan är Krav-certifierad för nivå 2. Det innebär bland annat att vi:

  • serverar över 80 procent ekologisk mat
  • serverar vegetarisk mat tre gånger i veckan
  • bara serverar Kravmärkta animaliska produkter som mjölk, smör, ost och kött
  • enbart köper in fisk och skaldjur som är MSC-märkt och kommer från kontrollerat fiske med miljöhänsyn
  • skapar menyer som är anpassade för en hållbar utveckling
  • har en miljöpolicy som innebär att minimera mängden ätbar mat som slängs.

Mål och vision

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, skollagen och diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

I samarbete med hemmet ska barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning

Tisdagen den 20 februari klockan 09.00
Tisdagen den 19 mars klockan 09.00
Tisdagen den 16 april klockan 09.00
Måndagen den 7 maj klockan 09.00
Måndagen den 17 juni klockan 09.00

Anmäl dig till visningen genom att mejla eller ringa samordnaren på förskolan:

camilla.c.olsson@edu.stockholm.se

Telefonnummer:076-1212723

Digital visning av förskolan Ragvald.

Hitta hit

Bilder

Gård med sandlåda och bänkar i trä.
Gård med rutschkana.
Barnen är ute mycket på vår fina gård.

Uppdaterad