Barn rör sig till projicerad film på väggen.

Ragvald

Ragvaldsgatan 14

På förskolan Ragvald är barnens nyfikenhet och meningsskapande i centrum. Barnen utforskar världen tillsammans med pedagogerna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Ragvald har läroplanen som utgångspunkt i verksamheten. Med barnens och pedagogernas nyfikenhet och erfarenheter formas vardagen på förskolan. Förskolans familjer bjuds in att ta del av förskolans verksamhet genom en mångfald av dokumentation, kickoffsamtal, föräldraråd, föräldramöten och aktiviteter två gånger per år.

På förskolan används ett normkreativt arbetssätt för att inkludera alla barn och vuxna i verksamheten. Det handlar till exempel om litteratur, bilder och ett inkluderande språkbruk.

Förskolan har ett utvecklat arbetssätt där analoga och digitala verktyg används tillsammans. Det kan vara till exempel att måla av en bild som är projicerad på väggen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen innergård där alla barn utmanas utifrån intressen och ålder. På våren planterar vi tillsammans och skördar framåt hösten. Vi går regelbundet iväg till parker i närheten.

Innemiljöerna är flexibla över tid och anpassas efter barnens intressen, nyfikenhet och ålder. Vi har mycket material som barnen själva kan skapa med. Vi använder till exempel korgar, trälådor, klossar, olika sorts förpackningar i papper och kartong, trä- figurer, knoppar och hjul.

Kost och måltider

Förskolan är KRAV-certifierad för nivå 2, vilket bland annat innebär att vi:
• serverar över 80 procent ekologisk mat
• serverar vegetarisk mat tre gånger i veckan
• serverar bara KRAV-märkta animaliska produkter som mjölk, smör, ost och kött
• enbart köper in fisk och skaldjur som är MSC-märkt och kommer från kontrollerat fiske med miljöhänsyn
• skapar menyer som är anpassade för en hållbar utveckling
• har en miljöpolicy som innebär att minimera mängden ätbar mat som slängs.

Mål och vision

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-6 år. Målet är att alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, skollagen och diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

I samarbete med hemmet skall barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

På Maria förskolor finns en pedagogisk ledare som fungerar som en resurs när pedagogerna behöver råd och stöd för ett eller flera barn. Förskolan har även tillgång till specialpedagog och förskolepsykolog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad