Bild på förskolan

Pysslingen Zinken

Krukmakargatan 47

Zinken ingår i Pysslingen förskolor och skolor AB. Förskolan ligger i ett lugnt område ovanför Zinkensdamm med egen gård och närhet till grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
27 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/zinken/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi strävar efter att skapa en miljö som är tydlig och inbjuder till lek. Vi vill att barnen ska veta vad som förväntas av dem när de kommer in i ett rum. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner. Syftet är att skapa en trygg miljö både för barn och vuxna.

Inne- och utemiljö

Under dagen arbetar vi i mindre grupper för att på bästa sätt kunna utnyttja inne och ute miljön. Vi vill skapa en lugn miljö där det finns utrymme för varje enskilt barn att vara och ta för sig i leken.

Vi har en egen gård och närhet till parker och grönområden.

Kost och måltider

Vi får vår mat levererad dagligen från Sodexo. Måltiderna som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Varje dag finns det ett rikt utbud av olika typer av grönsaker. Vi har en nära dialog och samarbete med ansvariga på cateringbolaget kring vilka rätter som ska serveras. Sodexo arbetar medvetet med att välja produkter och råvaror som belastar miljön så lite som möjligt. Vi ordnar frukost och mellanmål själva.

Mål och vision

Verksamhetsidé

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) och Pysslingens styrdokument. Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen. Pedagogerna är medforskare. Lärande och lek bildar en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras förslag. Samspelsklimatet är engagerat, öppet och vi arbetar med att se och synliggöra barnens lärprocesser. Tillsammans utmanar vi fantasin!

Övrigt

Zinken är en hbtq-certifierad förskola vilket innebär att vi arbetar med ett fördjupat värdegrundsarbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla.

Hitta hit

Uppdaterad