Bild på förskolan

Pysslingen Zinken

Krukmakargatan 47

Visa på karta

Förskolan ligger i stora ljusa lokaler på höjden över Zinkensdamms IP. Med närhet till både storstadens puls och Tantolundens natur kan vi njuta av både det rika liv och kulturutbud som staden för med sig och av det lugn som vatten och natur skapar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
59
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/zinken/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss präglas dagarna av vårt arbete med Friluftsfrämjandet, hållbar utveckling och ett fördjupat värdegrundsarbete; hur vi skapar ett öppet klimat och en inkluderande förskola, Vi arbetar med barns inflytande och efter deras intresse. I utevistelsen får vi mer rörelserum, frisk luft och möte med både natur och kultur. Närheten till parker, natur, kultur och kommunikationer ger oss stora möjligheter att variera vår verksamhet. Vi vill ta tillvara på möjligheterna som finns i naturen runt omkring oss i vårt fantastiska närområde samt värna om vår miljö och de djur som lever här. 

Vi arbetar processinriktat och utforskande där kreativitet och skapande har stor del i undervisningen liksom språk och kommunikation, matematik, hälsa och lek. Lärande och lek sammantvinnas till en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras perspektiv. Samspelsklimatet är engagerat, öppet och vi arbetar med att se och synliggöra barnens lärprocesser.

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljön på avdelningarna är utformade för att stimulera och utmana fantasin utifrån barnens ålder och behov och förändras under läsåret utifrån barnens intressen och förskolans pågående projekt och temaarbeten. 

Närheten till parker, natur, kultur och kommunikationer ger oss stora möjligheter att variera vår verksamhet.

Vi vet att fysisk rörelse är viktigt för en hållbar framtid. Att väcka lust och glädje och inspirera barn att röra sig är en del av förskolans uppdrag. 

Kost och måltider

Mat för aktiva barn!

Vi får vår mat via catering från Canteen by Incontro. Köket som levererar maten är KRAV-certifierat och levererar klimatsmart och näringsriktig kost. En dag i veckan serveras vegetarisk mat och all fisk som serveras är MSC-märkt.

Måltiderna är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Varje dag finns det ett rikt utbud av olika typer av grönsaker, som barnen erbjuds genom en varierad salladsbuffé till lunch.

Mål och vision

Vi arbetar aktivt med förskolans styrdokument, alltid med det omsorgsfulla lärande och tryggheten i fokus. Vi på Pysslingen ser kunskap, lärande och omsorg som en helhet. Förmågan att utveckla kunskap väcks i mötet med andra. Barnen är kreativa, nyfikna och kompetenta och det fångar vi i lärandeprocessen då vi utgår från gruppen och det enskilda barnens förmågor. Vi utmanar befintliga synsätt och uppmuntrar nytänkande och kreativitet i det pedagogiska arbetet med barnen.

Vi vet att fysisk rörelse är viktigt för en hållbar framtid därför får pedagogerna vidareutbilda sig inom Friluftsfrämjandet. Att väcka lust och glädje och inspirera barn att röra sig är en del av förskolans uppdrag. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Ju tidigare vi etablerar en vana att röra på oss, desto större chans är det att vi fortsätter med fysisk aktivitet högre upp i åldrarna. Barn ska få röra sig på olika sätt och förskolan har möjlighet att skapa variation.

Hitta hit

Uppdaterad