Bild från förskolan

Pysslingen Vita Bergen

Klippgatan 20

Vita Bergen ingår i Pysslingen förskolor AB. Förskolan ligger intill Vita Bergsparken med tillgång till utevistelse på vår innergård samt en mängd parker i närområdet. Vi är en HBT certifierad förskola.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
6,1
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/vitabergen

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Pysslingen Vita Bergen är en HBT certifierad förskola. Detta innebär att vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla. I korta drag innebär detta att de som arbetar hos oss skall:

Vara medvetna om hur vi tilltalar barnen.

Vara uppmärksam på att namn inte alltid indikerar könstillhörighet. Vid osäkerhet fråga eller använd pronomen hen.

Bemöta alla fördomsfritt i hur vi pratar och frågar varandra saker. Vi möter dagligen människor med olika bakgrund, religion och trosuppfattning, ålder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet/uttryck, sexualitet och familjebildning och funktionsvariationer. Frågan om familjer är öppen och vi utgår ifrån att familjer kan se ut på många olika sätt.

Vi bekräftar barnen utifrån var de befinner sig i sitt lärande, ej utifrån hur de ser ut eller utifrån vad de har på sig för kläder.

Förskolan ska vara en plats där alla ska trivas och utvecklas oavsett var du kommer ifrån, vem du är och vad du ska bli. Där kunskap och medvetenhet finns och mångfald är normen.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar ständigt med att utveckla lärmiljöerna utifrån barnens ålder, intressen och pågående projekt. Varje avdelning är utformad för att stimulera och utmana fantasin för barnen i den specifika åldersgruppen.

Parker, kulturutbud och naturen är en naturlig del i vår lärmiljö. Förskolan ligger i ett av kvarteret Kristallens "barnrikehus" byggt i början av förra seklet och när vi inte går till någon närliggande park finns goda möjligheter till utevistelse på vår innergård.

Kost och måltider

Vår kock Markus bakar samt lagar all mat från grunden. Det finns en tydlig tanke kring matlagningen och att barnen inte ska få i sig några tillsatser samt onödigt socker. De flesta råvarorna är ekologiska eller biodynamiskt odlade och vi har under våren 2016 blivit krav-certifierade, samt under hösten 2016 erhållit en Demeter-certifiering.

Det serveras vegetariska rätter tre dagar i veckan, en fisk och en kött dag.

Mål och vision

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) och Pysslingens styrdokument. Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärande klimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen. Pedagogerna är medforskare. Lärande och lek bildar en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter. Samspelsklimatet är engagerat, öppet och vi arbetar med att se och synliggöra barnens lärprocesser.

Vi är en HBT-certifierad förskola. Vi vill att alla ska trivas och utvecklas oavsett var du kommer ifrån, vem du är och vad du ska bli. Där kunskap och medvetenhet finns och där mångfald är normen.

Mer om oss

Vi är en HBT certifierad förskola vilket innebär att vi arbetar utifrån ett fördjupat värdegrundsarbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Alla ska känna sig välkomna till, oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vem du ska bli.

Hitta hit

Uppdaterad