Bild från förskolan

Pysslingen Vita Bergen

Klippgatan 20

Visa på karta

Förskolan Vita Bergen ligger vid Vitabergsparken på Södermalm, med närhet till många fler parker. Vi arbetar med fördjupat värdegrundsarbete. Barnens självständighet och inflytande är viktigt hos oss. Varmt välkomna till oss!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/vitabergen

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med fördjupat värdegrundsarbete inom samtliga diskrimineringsgrunder och att vi ser individen utan förutfattade meningar. Barnens självständighet och inflytande är viktigt hos oss.

Hela vår verksamhet präglas av vårt arbete med hållbar utveckling och Friluftsfrämjandet. Vi uppmärksammar djur och natur i vår omgivning och går på utflykter flera gånger i veckan. Vi arbetar processinriktat med naturmaterial som utgångspunkt och utforskande som inställning, utifrån barnens intressen. Kreativitet och skapande har stor del i undervisningen liksom språk och kommunikation, matematik, hälsa och lek.

Inne- och utemiljö

På Vita Bergen är barnen uppdelade i yngre och äldre barn genom en naturlig uppdelning av lokalerna, som inte hindrar ett nära och bra samarbete mellan pedagogerna. 

Med en väl genomtänkt inomhusmiljö vill vi stimulera barnens nyfikenhet och ge förutsättningar för det lustfyllda lärandet. Med ett projektinriktat arbetssätt med utgångspunkt i barnens intressen och utveckling formas aktiviteterna i vår verksamhet.

Friluftsfrämjandet innebär att vi satsar mycket utevistelsen.

Kost och måltider

Mat för aktiva barn på Vita Bergen

Vi får vår mat via catering från Canteen by Incontro. Köket som levererar maten är Kravcertifierat och levererar klimatsmart och näringsriktig kost. En dag i veckan serveras vegetarisk mat och all fisk som serveras är MSC-märkt. Måltiderna är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Varje dag finns det ett rikt utbud av olika typer av grönsaker, som barnen erbjuds genom en varierad salladsbuffé till lunch.

Mål och vision

Vi arbetar aktivt med förskolans styrdokument, alltid med det omsorgsfulla lärande och tryggheten i fokus. Vi på Pysslingen ser kunskap, lärande och omsorg som en helhet. Förmågan att utveckla kunskap väcks i mötet med andra. Barnen är kreativa, nyfikna och kompetenta och det fångar vi i lärandeprocessen då vi utgår från gruppen och det enskilda barnens förmågor. Vi utmanar befintliga synsätt och uppmuntrar nytänkande och kreativitet i det pedagogiska arbetet med barnen.

Vi vet att fysisk rörelse är viktigt för en hållbar framtid därför får pedagogerna vidareutbilda sig inom Friluftsfrämjandet. Att väcka lust och glädje och inspirera barn att röra sig är en del av förskolans uppdrag. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Ju tidigare vi etablerar en vana att röra på oss, desto större chans är det att vi fortsätter med fysisk aktivitet högre upp i åldrarna. Barn ska få röra sig på olika sätt och förskolan har möjlighet att skapa variation.

Hitta hit

Uppdaterad