Grafik på förskola, barn och lekplats.

Pysslingen Typografen

Gösta Ekmans Väg 7

Visa på karta

Förskolan Typografen ligger i ett härligt bostadsområde i Hägersten/Liljeholmen. Förskolan består av sex avdelningar – fyra avdelningar för barn 1–3 år, och två avdelningar för barn 3–5 år. Förskolan har en härligt stor gård och två terrasser.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
91
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/typografen/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet. Diskussioner kring begreppen lärande och kunskap är en del av vårt pedagogiska arbete. Under dagen delas barnen in i mindre grupper med aktiviteter både utomhus och inomhus.  

Språkutveckling  

Vi arbetar mycket med att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid de estetiska uttrycken. Barnen uppmuntras att rita och leka med bokstäver och skriftspråk från de allra yngsta åldrarna. Förskolan har ett rikt bibliotek och vi arbetar med den mångspråkiga bilderbokstjänsten Polyglutt, en viktig resurs i vårt arbete med barns flerspråkighet.

Lärande för hållbar utveckling

Ett förhållningssätt och en riktning som sträcker sig över alla läroplansområden. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro och en känsla av att de har rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden. Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande samt erfara samband mellan människan, natur och samhälle.  

Projektinriktat och utforskande arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Inne- och utemiljö

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med tydlig förankring i alla delar av förskolans läroplan. Den ska vara tydlig och inspirerande för barnen.

Gården erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras. Vi delar barnen i mindre grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila.

Kost och måltider

Vi får mat varje dag från cateringföretaget Incontro. Luncherna är varierade och säsongsanpassade  och serveras tillsammans med olika sorters färska grönsaker.  Vårt mål är att minst 25 procent av barnens mat ska vara Kravmärkt.  Pysslingens långsiktiga mål är att 40 procent av barnens mat ska vara Krav/eko inom de närmsta åren. Vi har en köksbiträde som ansvarar över köket och mathanteringen och som även arbetar i barngrupp på eftermiddagarna.

Mål och vision

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande.

Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas.

Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. Den ska aktivt bidra till jämställdhet och hållbarhet samt ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt vid ett tät och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Varje dag vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. Tillsammans med barnet berättar pedagogen för er. Sedan kan ni samtala vidare kring barnets upplevelser.

Vårt digitala verktyg för kommunikation mellan förskola och hem heter Mitt Pysslingen. Där får ni som familj en uppdatering veckovis i text och bilder om barnens lärande i gruppen.  Här finns en översättningsfunktion.

Hitta hit

Uppdaterad