lekplats

Pysslingen Sagoträdet

Långbrovägen 55

Visa på karta

Pysslingen Förskolor har mer än 25 års erfarenhet av omsorgsfullt lärande. Vi erbjuder en mångfald av erkända pedagogiska metoder i en tro på att alla kan lyckas.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
77
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
22 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Sagoträdet arbetar vi med äventyrspedagogik, för oss är begreppet ”Äventyr” är ett fantasifullt, magiskt, intressant och lekfullt ord som leder till ett lärande i lek. Äventyren kan se ut på många sätt, utformningen beror på vilken åldersgrupp man vänder sig till. Äventyren ska byggas på: upplevelser, fantasi, lärande i lek, pedagogernas positiva inställning och förhållningssätt samt engagemang och intresse. Det innebär planerade och spontana upplevelser där barnen upptäcker och pedagogerna är medsökande/medforskande. Att arbeta med Äventyr ger magiska och spännande inslag, det ska vara roligt, lustfyllt, lekfullt och spännande!

Inne- och utemiljö

Vi har en unik och stor gård där det bland annat finns klätterställning, balansgång, sandlådor och gräsytor, samt vår helt egen skogsbacke, samt närhet till parker, lekplatser samt mer äventyrlig skog. Allting bara något stenkast från Sagoträdet.

Kost och måltider

Vi har ett eget kök där vi lagar mat från grunden med färska råvaror och ekologiska mejeriprodukter.

Mål och vision

Alla våra förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning. Det som förenar och genomsyrar förskolorna är Pysslingens Viktiga Värden.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger

Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod för att öppna nya perspektiv.

Vår kultur

Möten mellan människor är själva kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.

Våra lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.

Vårt kundbemötande

Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort. Varje barn får ett omsorgsfullt lärande.

Vår barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av är naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra.

Hitta hit

Uppdaterad