Förskolan

Pysslingen Röda berget

Upplandsgatan 102

Visa på karta

Du hittar oss i det lugna Röda Bergsområdet i Vasastan, nära till fler parker. Aktiviteter pågår så väl inne som ute. Här blandas lärande i vardagen med olika projekt. Alla avdelningar har sin egen planering utifrån vad deras barn är intresserade av.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
63
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/rodaberget

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Röda Berget arbetar vi utifrån idén om att bygga en trygg och stabil plattform för alla barn. Vi har fokus på att ge barnen möjlighet till kunskap och lärande utifrån Förskolans läroplan och egna intressen som de kan bära med sig under resten av livet. Läroplanens tre rubriker Normer och värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande är i centrum av vår verksamhet. Varje enskilt barn ska lämna förskolan med ett starkt självförtroende och en bra jag-känsla.

Inne- och utemiljö

Röda Berget är ett fristående hus invid Rödabergsskolan. På nedre plan finns våra yngsta barn, med en liten gård i direkt anslutning. På övre plan huserar våra äldsta barn, uppdelade två grupper. Utanför ligger en typisk stadsgård med en lutning som övar barnens motorik. Den innehåller även klätterställning, utelek-kök, sandlåda, odlingar med mera. Vi planerar och vill att våra lärmiljöer ska utgå från barnens behov, så att den passar barngruppen och ett syfte med det material som används.

Kost och måltider

Vårt kök är för litet för egen matlagning, därför använder vi oss av catering. Vi försöker vara med och påverka innehållet i menyn och matens kvalitet och val av leverantör. Vi jobbar med att ha en bra måltidspedagogik, ta tillvara på lärtillfällen som uppstår: språkutveckling, lyssna på varandra, prata grönsakssorter, färger med mera. Pedagogerna ska ha ett förhållningssätt som visar på att ingen måste smaka, måltiden ska vara en trygg stund för våra barn där de kan äta av det som lockar.

Mål och vision

Vi omvandlar ständigt förskolans läroplan till levande pedagogisk vardag för barnen. Vi analyserar våra resultat och vår verksamhet vilket ligger till grund för kommande verksamhetsplan där nya strävansmål sätts för verksamheten. Nya aktiviteter för just den aktuella barngruppen planeras utifrån verksamhetsplanen och utvärderas löpande. Ett viktigt systematiskt kvalitetsarbete som är en bra grund för Röda Bergets verksamhet. Vi bygger en trygg och stabil plattform för alla barn. Vi inspirerar och tar vara på barns intressen för att ge dem möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt lärande under lekfulla former. Genom lek utforskar och upptäcker våra barn tillsammans med pedagoger.

Hitta hit

Uppdaterad