Förskolan

Pysslingen Örtagården

Örtagårdsvägen 1–2

Pysslingen Förskolor har mer än 25 års erfarenhet av omsorgsfullt lärande. Vi erbjuder en mångfald av erkända pedagogiska metoder i en tro på att alla kan lyckas.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
https://www.facebook.com/pysslingenortagarden/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

De 38 barnen som går på förskolan har förmånen att varje dag få möta engagerade pedagoger. Vi arbetar med att få alla barn trygga i sin förskolemiljö och med oss pedagoger. Vi lyssnar in barnens olika intressen och skapar olika äventyr som barnen leder framåt. Barnen ges dagligen möjligheter att utforska naturen både på vår gård och när vi är i skogen tillsammans. Varje dag erbjuds spännande aktiviteter där barnen har möjligheter att utveckla sina olika förmågor tillsammans eller individuellt. Båda avdelningarna går till skogen både i helgrupp och i mindre grupper under hela året. Vi har olika skogsgrupper som går en gång i veckan till skogen för olika aktiviteter och uppdrag dessa grupper sker på höst, vår och sommar perioden.

Inne- och utemiljö

Örtagården är en liten förskola med två avdelningar med cirka tio minuters promenadväg från Älvsjö centrum. I vår närmiljö finns skogsområden och parker som vi gärna besöker. På vår härliga gård finns det möjligheter att utforska och lära om djur, naturvetenskap och socialt samspel. Vi ser ett lärande i vardagshändelser varje dag. Genom att utforska olika tekniker får barnen utveckla sin kreativa förmåga.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar fantastisk och näringsrik mat till alla våra underbara barn.

Mål och vision

Alla våra förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning. Det som förenar och genomsyrar förskolorna är Pysslingens Viktiga Värden.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger

Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod för att öppna nya perspektiv.

Vår kultur

Möten mellan människor är själva kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.

Våra lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.

Vårt kundbemötande

Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort. Varje barn får ett omsorgsfullt lärande.

Vår barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av är naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra

Övrigt

Sociala medier

Facebook

Instagram

Hitta hit

Uppdaterad