Förskolans gård

Pysslingen Mariatorget

Fatburs Brunnsgata 14 och 16

Vår förskola är en del av Pysslingens förskoleområde Östra Södermalm tillsammans med förskolorna Loket, Melissaki, Nytorget och Bojen. Vår pedagogiska idé och barnsyn är genomgående på områdets alla avdelningar och förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
77
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
34 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/mariatorget/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill att förskolan ska vara en mötesplats för vänskapsskapande och kunskapsskapande i en trygg kultur av tilltro till barns kompetens. En kultur som kännetecknas av respekt och omsorg, där varje individs olikheter får vara styrkor och möjligheter till vidare lärande. Vår kunskapssyn grundar sig i en övertygelse om att barn har en medfödd lust, nyfikenhet och samarbetsvilja och att de både lär sig om världen och varandra när man tillsammans möts kring meningsfulla sammanhang. Vi vill erbjuda barnen ett hundraspråkligt utforskande, att genom många varierade uttryckssätt så som till exempel måleri, teckning, lera, drama, bygg/konstruktion, sång, musik, rörelse och boksamtal få observera och förundras tillsammans i vardagliga äventyr. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

Vill du veta mer och se vår förskola– besök gärna våra visningar. Varmt välkommen till oss!

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är viktig för att kunna erbjuda barnen spännande och meningsfulla upplevelser, den ska vara verkstadslik och tydlig för att på bästa vis kunna möta upp barnens nyfikenhet och till viss mån föränderlig för att kunna fördjupa och utveckla det vi undersöker tillsammans med barnen. Varje avdelning har bland annat en ateljé, plats för bygg och konstruktion och plats för fantasilek.

Kost och måltider

Maten tillagas från grunden i vårt eget kravmärkta kök som ligger i Hammarby Sjöstad. Vi serverar ekologisk frukt, mjölk och smör. Köket är KRAV-certifierat steg 1. Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC/-märkta produkter.

Köket följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskolan. Köket gillar att utmana barnen med nya smaker och rätter samt erbjuder mer vegetarisk mat och mindre rött kött. Vårt kök gör sin egen müsli samt bakar bröd.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan skapar vi förutsättningar för att se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten.

Arbetslagen samarbetar dagligen vid öppning och stängning. Varje avdelning deltar regelbundet i reflektion och planering, planeringsdagar och personalkonferenser. Pedagogerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning i form av workshops, pedagogiska tvärgrupper och nätverk i förskoleområdet av utvecklingschef och ateljerista. Vi erbjuder en introduktionskurs för nya medarbetare.

Mer om oss

Varje avdelningen har tillgång till laptop, lärplatta, projektor, högtalare och USB-mikroskop för att kunna erbjuda barnen en varierad och spännande lärmiljö. Tillgång till att arbeta med green screen och animation finns.

Utflykter till parker i närområdet sker ofta. Möjlighet att besöka museum eller liknande finns och då gärna i samband med barnens projektarbeten. Förskolan har möjlighet att besöka en teater en gång per termin.

Övrigt

Våra lokaler ligger nära Södra Station på Södermalm i Stockholm. Förskolan har en egen gård men har också närhet till många av Södermalms fina parker som vi gärna besöker för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen.

Förskolan Mariatorget har 4 avdelningar: Munin, Hugin, Kängu och Ru. Vi erbjuder verksamhet för 90 barn mellan 1-5 år. Enheten består av två arbetslag på två olika adresser i närheten av Södra station, Kvarnstugan på Fatburs Brunnsgata 14 och Brunnen på Fatburs Brunnsgata 16 nb. Förskolan har två stycken 1-3 års grupper och två stycken 3-5 års grupper.

Miljön ger barnen möjlighet att ta egna initiativ, vara självständiga och delaktiga samt att låta tankar och erfarenheter mötas för att vidare utveckla sin upplevelse. Vi vill att miljön ska signalera och vara öppen för att barn är kompetenta görare och tänkare. Både inne- och utemiljön ska ge möjligheter till förundran, utforskande, lek och möten.

Hitta hit

Uppdaterad