Förskolans gård

Pysslingen Mariatorget

Fatburs Brunnsgata 14 och 16

Välkommen till förskolan Mariatorget! Vår förskola är belägen mitt i Södermalmsallén bredvid Södra station med närhet till många av stadens parker, bibliotek och Tantolunden. Vi fokuserar extra på att inspirera till hälsa och rörelseglädje.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
34 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/mariatorget/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hälsa och rörelse – främjande av goda levnadsvanor

Barn är ofta väldigt fysiska i sina sätt att lära känna sin omvärld och det är något som vi vill ta vara på och uppmuntra. Att främja barns hälsa och välbefinnande kan göras på många olika sätt. I förskolan har vi en unik möjlighet att inspirera till lekfull rörelseglädje tidigt i barnens liv och det tycker vi är viktigt. På Mariatorget erbjuder vi fotbollsskola och skridskoskola för de äldsta barnen. Vi går också till Friskis och Svettis och har rörelse i deras lokaler.

Förskolans omgivningar bjuder på roliga grovmotoriska utmaningar av olika slag som vi nyttjar för både spontan och planerad undervisning. Vårt arbete med hälsa och rörelse innefattar förutom fysisk aktivitet även goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet som är anpassad efter barnens behov. Vi använder oss av yoga och mindfulness för att ge barnen tid för återhämtning.

Hållbar utveckling – ett omsorgsfullt förhållningssätt

På Mariatorget jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Inne- och utemiljö

Lärmiljöerna på Mariatorget uppbyggda för att ge bästa förutsättningar för barns lek, utforskande och kreativitet. Utformningen av miljön sker alltid på ett medvetet sätt utifrån modern forskning om vad som främjar barns utveckling och lärande. Utifrån barnens intressen och behov skapar pedagoger och barn tillsammans, på så sätt lärmiljöer med en variation av material och aktiviteter, för att stimulera och väcka nyfikenhet, intresse och utforskande både inne och ute. Förskolan har en egen gård.

Kost och måltider

Måltiderna är viktiga stunder på dagen. Vi arbetar medvetet kring barnens möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir gemytlig.

Vi erbjuder bara MSC-märkt fisk, svenskt eller finskt fläskkött och svensk kyckling. Minst två luncher i veckan är vegetariska. Maten är säsongsanpassad för att vara hållbar.

Kontakta förskolan minst två veckor innan introduktionen om ditt barn behöver specialkost.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan skapar vi förutsättningar för att se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

Mer om oss

Varje avdelningen har tillgång till laptop, lärplatta, projektor, högtalare och USB-mikroskop för att kunna erbjuda barnen en varierad och spännande lärmiljö. Tillgång till att arbeta med green screen och animation finns.

Utflykter till parker i närområdet sker ofta. Möjlighet att besöka museum eller liknande finns och då gärna i samband med barnens projektarbeten. Förskolan har möjlighet att besöka en teater en gång per termin.

Hitta hit

Uppdaterad