Färggrann regnbågsprojicering på staplade klotsar.

Pysslingen Mälarhöjdsparken

Emilia Fogelklous gata 10

Vi ligger nära en skogsdunge i Fruängen. En nybyggd Reggio-inspirerad förskola som arbetar utforskande med barnen där både inomhusmiljön och gården erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
116
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/malarhojdsparken

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser. Vi tar hjälp av relevant forskning samt utbildningar för att hela tiden reflektera kring begreppen kunskap och lärande.

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. Den ska vara tydlig och inspirerande. Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Som en del av 100-språkligheten arbetar vi med introduktioner av olika kreativa tekniker så som lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker.

Kost och måltider

Vi serverar krav-certifierad mat och vegetariskt minst en gång i veckan.

Mål och vision

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Hitta hit

Uppdaterad