Förskolebarnens målningar

Pysslingen Loket

Magnus Ladulåsgatan 41-43

Välkommen till förskolan Loket på Södermalm! Vi är en liten, familjär förskola med kompetenta och erfarna pedagoger. Vår förskola är belägen mitt i Södermalmsallén nära Södra station med närhet till många av stadens parker, bibliotek och Tantolunden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
27 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/loket/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hälsa och rörelse – främjande av goda levnadsvanor

Barn är ofta väldigt fysiska i sina sätt att lära känna sin omvärld och det är något som vi vill ta vara på och uppmuntra. Att främja barns hälsa och välbefinnande kan göras på många olika sätt. I förskolan har vi en unik möjlighet att inspirera till lekfull rörelseglädje tidigt i barnens liv och det tycker vi är viktigt. På Loket erbjuder vi fotbollsskola och skridskoskola för de äldsta barnen. Vi går också till Friskis och Svettis och har rörelse i deras lokaler.

Förskolans omgivningar bjuder på roliga grovmotoriska utmaningar av olika slag som vi nyttjar för både spontan och planerad undervisning. Vårt arbete med hälsa och rörelse innefattar förutom fysisk aktivitet även goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet som är anpassad efter barnens behov. Vi använder oss av yoga och mindfulness för att ge barnen tid för återhämtning.

Hållbar utveckling – ett omsorgsfullt förhållningssätt

På Loket jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Inne- och utemiljö

Lärmiljöerna på Loket är uppbyggda för att ge bästa förutsättningar för barns lek, utforskande och kreativitet. Utformningen av miljön sker på ett medvetet sätt utifrån modern forskning om vad som främjar barns utveckling och lärande. Utifrån barnens intressen och behov skapar pedagoger och barn tillsammans lärmiljöer med en variation av material och aktiviteter, för att stimulera och väcka nyfikenhet, intresse och utforskande. Till förskolan hör en innergård och vi har närhet till parker.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet kring barnens möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir gemytlig.

Vi erbjuder bara MSC-märkt fisk, svenskt eller finskt fläskkött och svensk kyckling. Minst två luncher i veckan är vegetariska. Maten är säsongsanpassad för att vara hållbar.

Kontakta förskolan minst två veckor innan introduktionen om ditt barn behöver specialkost.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan skapar vi förutsättningar för att se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten.

Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

För att vi ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning av hög kvalitet, behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt och följa en bestämd plan med gemensamma avstämningspunkter. Det hjälper oss att se till att våra barn får en utbildning av hög kvalitet och därmed möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Vi arbetar varje dag för att göra världen lite mer hållbar och för att förskolan ska vara en trygg och stimulerande plats för ditt barn. Vad innebär då det i praktiken? Det handlar om allt ifrån hälsa och välmående till att ge ditt barn inflytande över vad det ska leka med för stunden. Det kan också vara att vi firar midsommar tillsammans på förskolan eller pratar med barnen om hur man är en bra kompis och löser konflikter som uppstår.

Mer om oss

Varje avdelningen har tillgång till laptop, lärplatta, projektor, högtalare och USB-mikroskop för att kunna erbjuda barnen en varierad och spännande lärmiljö. Tillgång till att arbeta med green screen och animation finns.

Utflykter till parker i närområdet sker ofta. Möjlighet att besöka museum eller liknande finns och då gärna i samband med barnens projektarbeten. Förskolan har möjlighet att besöka en teater en gång per termin.

Hitta hit

Uppdaterad