Hus, gräs, träd, himmel

Pysslingen Långholmen

Alstaviksvägen 21

Förskolan är belägen intill folkhögskolan i ett lugnt och grönskande område med många möjligheter till lek både på vår egen gård samt i naturen runt omkring.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/langholmen/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Pysslingen Långholmen är en HBTQ- certifierad förskola. Detta innebär att vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla. Detta innebär att vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla.I korta drag innebär detta att de som arbetar hos oss skall:

Vara medvetna om hur vi tilltalar barnen. Istället för ”killar/tjejer”, ”gubben/ gumman” använder vi namn och/eller ”kompisar” som är inkluderande utan att förutsätta en bestämd könstillhörighet. Vara uppmärksam på att namn inte alltid indikerar könstillhörighet. Vid osäkerhet fråga eller använd pronomen hen.

Använda pronomen hen när kön är irrelevant (till exempel böcker, sånger) samt använda det pronomen barn/ vuxna vill bli kallade.

Bemöta alla fördomsfritt i hur vi pratar och frågar varandra saker. Vi möter dagligen människor med olika bakgrund, religion och trosuppfattning, ålder, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet/uttryck, sexualitet och familjebildning och funktionsvariationer. Frågan om familjer är öppen och vi utgår ifrån att familjer kan se ut på många olika sätt.

Vi bekräftar barnen utifrån var de befinner sig i sitt lärande, ej utifrån hur de ser ut eller utifrån vad de har på sig för kläder.

Samspelsklimatet är engagerat, öppet och vi arbetar med att synliggöra barnens lärprocesser. Tillsammans utmanar vi fantasin!

Inne- och utemiljö

Framför vår förskola finns vår egen fina och gröna gård. I vårt närområde finns ett stort kulturutbud samt Långholmsparken, vilket ger barnen många möjligheter att utforska omvärlden på olika sätt, utanför förskolans väggar.Inomhusmiljön på avdelningarna är utformade för att stimulera och utmana fantasin för barnen utifrån den åldersgrupp varje avdelning har. Vi arbetar ständigt med att utveckla lärmiljön utifrån barnens intressen och förskolans pågående projekt och temaarbeten.

Kost och måltider

Vi får vår mat levererad dagligen från Sodexo. Måltiderna som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Varje dag finns det ett rikt utbud av olika typer av grönsaker. Vi har en nära dialog och samarbete med ansvariga på cateringbolaget kring vilka rätter som ska serveras. Sodexo arbetar medvetet med att välja produkter och råvaror som belastar miljön så lite som möjligt. Frukost och mellanmål ordnar vi själva.

Mål och vision

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen ( Lpfö-98, rev 2010) och Pysslingens styrdokument. Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen.

Mer om oss

Vi arbetar projekt/temainriktat baserat på barnens intressen och erfarenheter. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation. Varje termin börjar med att ”spana” på barnens intressen för att starta olika projekt utifrån dem. Pedagogerna är medforskare och har ett lyssnande och reflekterande förhållningssätt. Lärande och lek sammantvinnas till en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras förslag.

Övrigt

Långholmen ingår i Pysslingen förskolor AB. Långholmen är en hbtq-certifierad förskola. Detta innebär att vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla.

Hitta hit

Uppdaterad