Förskola

Pysslingen Kungshatten

Vårbergsplan 1 B

Kungshatten är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där vi arbetar utforskande med barnen. Den pedagogiska miljön låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras tillsammans.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/kungshatten/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Diskussioner kring begreppen lärande och kunskap är en del av vårt pedagogiska arbete. Barnen delas in i mindre grupper under dagen. Grupperna har aktiviteter både utomhus och inomhus. Varje dag vid hämtning får du som närstående vuxen en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. Vad har barnet tyckt om? Vad har fångat barnets intresse? Vilka förmågor har utmanats idag? Vad händer i det sociala samspelet? Tillsammans med barnet berättar pedagogen för er. Sedan kan ni samtala vidare kring barnets upplevelser på vägen hem. Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Inne- och utemiljö

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. Den ska vara tydlig och inspirerande för barnen. Gården erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska, leka och inspireras. Vi delar barnen i mindre grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila.

Kost och måltider

Vi får vår mat från cateringföretaget Albertina. Luncherna är varierande och serveras tillsammans med grönsaker och sallad varje dag. På vår förskola serverar vi KRAV-certifierad mat. Maten är till största del ekologisk. Frukosten, mellanmålet och frukten bereder vi själva i vårt stora, moderna mottagningskök.

Mål och vision

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Vi har en egen takterrass som blir en del av vår pedagogiska miljö för barnen. Vi delar oss i mindre grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila.

Alla avdelningar har en egen ateljé där barnen genom många olika uttryckssätt kan utveckla sina förmågor. Vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi ser olikheter och likheter som en tillgång för varandra.

Hitta hit

Uppdaterad