Förskolans gård

Pysslingen Katrineberg

Katrinebergsbacken 24

Vi ingår i Pysslingen förskolor och skolor AB och ligger centralt i Liljeholmen. Vi har barn och pedagoger från många olika kulturer och på förskolan finns pedagoger som pratar både svenska och engelska med barnen under dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/katrineberg/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamhetsidé: Vi vill ge barnen en vardag genomsyrad av trygghet, lek och omsorgsfullt lärande,där barnen är delaktiga och har inflytande över sin dag. Vi erbjuder barnen en tvåspråkig miljö – engelska och svenska. Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) samt Pysslingens styrdokument. Verksamheten planeras med utgångspunkt i barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen.

Hos oss arbetar både svensktalande och engelsktalande pedagoger. Alla barn får möjlighet att träffa både svensktalande och engelsktalande pedagoger varje dag. Vi börjar varje termin med att "spana" på barnens intressen för att starta olika projekt. Pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och ger oss möjligheter att kommunicera och reflektera tillsammans med barnen, föräldrar samt kollegor. Dessutom är den ett underlag för uppföljning vilket leder till verksamhetsutveckling. Barnen delas varje dag in i mindre grupper vilket möjliggör och främjar deras lärande, kommunikation och sociala samspel. Under barnets sista år på förskolan deltar barnen i en 5-årsgrupp varje vecka.

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljön på avdelningarna är utformade för att stimulera och utmana fantasin utifrån barnens ålder och behov och förändras under läsåret utifrån barnens intressen och förskolans pågående projekt och temaarbeten. Vi har tillgång till en gård, en lekplats och park intill förskolan samt närhet till andra parker, skog, stad och kultur.

Kost och måltider

Vi får lunch levererad från ett cateringkök. Vi har en nära dialog med ansvariga kockar för att säkerställa att maten håller en god kvalitet. Frukost och mellanmål tillagas av vår köksansvariga.

Mål och vision

Vi vill ge barnen en vardag genomsyrad av trygghet, lek och omsorgsfullt lärande,där barnen är delaktiga och har inflytande över sin dag. Vi erbjuder barnen en tvåspråkig miljö – engelska och svenska.

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) samt Pysslingens styrdokument. Verksamheten planeras med utgångspunkt i barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen.

Hitta hit

Uppdaterad