Bild

Pysslingen Kastanjelunden

Lummelundagatan 3

Kastanjelunden – förskolan mitt i Beckomberga! Vi fokuserar på barnens individualitet, kamratskap och kreativitet. Ambitionen är alltid att utveckla de barn vi får hit till oss och samtidigt erbjuda en trygg och säker plats för barnen att komma till.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
112
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.pysslingen.se/kastanjelunden

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi delar upp barnen i mindre grupper och arbetar projektinriktat enligt Reggio Emilias filosofi, där barnet ses som kompetent och utforskande och där pedagogen möjliggör lärosituationer genom att vara medforskare. I vår rymliga ateljé ges också möjligheter att pröva olika tekniker och material genom skaparglädje. Den pedagogiska dokumentationen används för att synliggöra barnens tankar om sitt lärande och för att lyfta lärsituationer.

Vi kallar oss för ”skrotsamlare” då vi i allra största mån återanvänder och omvandlar det spillmaterial som kommer i vår väg. Allt som finns i naturen kan användas även inomhus och tvärt om kan det vi vanligtvis använder inne användas ute.

Inne- och utemiljö

Vi strävar efter att ha ett så naturligt och flexibelt material både inne och ute för att främja barnens kreativitet och lust att lära. Miljön kan förändras utifrån barnens intressen eller aktuellt arbete i barngruppen. I vår undervåning finns rum med olika inriktningar såsom musikverkstan, ateljé, skrotverkstan, keramiken och matteverkstan.

Vår gård går även den i naturens tecken med naturmaterial som sätter fantasin i gungning med de öppna möjligheterna som det erbjuder.

Kost och måltider

Hos oss värnar vi om en god, näringsrik och inspirerande matupplevelse. I vårt kök lagas maten från grunden och det mjuka brödet bakas flera gånger i veckan. Vi använder en del ekologiska varor och barnen serveras fisk, soppa, kött och vegetarisk mat varje vecka. Med glädje och engagemang sprider kökspersonalen kunskap om mat, näring och miljöfrågor

Mål och vision

Vi använder oss av aktuella styrdokument för att planera, analysera och utvärdera vårt arbete i verksamheten. Grupperna skriver arbetsplaner som följs upp under läsåret och de verksamhetsmål som ledningen beslutat om genomsyrar årets arbete i grupperna.

Förskolan kan inte utvecklas utan föräldrars delaktighet, det bygger på att det finns ett gemensamt ansvar, vi behöver varandras kunskap och kompetens. Vi tar tillvara föräldrars synpunkter och åsikter och värnar om en god kommunikation genom olika möten, föräldraråd, hemsida och informationsbrev från grupper och förskolechef.

För att utveckla verksamheten har personalen möten vid åtta tillfällen och de fem studiedagar som förskolan har varje läsår används till både intern och extern utbildning i verksamhetsfrågor. Förskollärarna har gemensam pedagogisk utvecklingstid. Vi samarbetar med de närliggande skolorna inför övergången till förskoleklass.

Hitta hit

Uppdaterad