Färggrann regnbågsprojicering på staplade klotsar.

Pysslingen Höjden

Kalmgatan 42

Visa på karta

Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Diskussioner kring begreppen lärande och kunskap är en del av vårt pedagogiska arbete. Barnen delas in i mindre grupper under dagen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
101
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/hojden

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser. Vi tar hjälp av relevant forskning samt utbildningar för att hela tiden reflektera kring begreppen kunskap och lärande.

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. Den ska vara tydlig och inspirerande. Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Som en del av 100-språkligheten arbetar vi med introduktioner av olika kreativa tekniker så som lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker.

Kost och måltider

Vi serverar krav-certifierad mat och vegetariskt minst en gång i veckan.

Mål och vision

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Övrigt

Förskolan Höjden med fem avdelningar ingår i Hammarby Förskolor AB, ett systerbolag till Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Hitta hit

Uppdaterad