Bild på förskolan

Pysslingen Grönkulla

Brännkyrkagatan 109

Förskolan är belägen i en fristående byggnad mitt bland kulturbebyggelse. Vi har en egen gård med grönska, som inbjuder till lek, samtidigt finns närheten till många fina parker på Södermalm. Vi har en kock som lagar förskolans mat från grunden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
56
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
3 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/gronkulla

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö-98, rev 2010) och Pysslingens styrdokument. Vi har en allmänpedagogisk inriktning där vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärande klimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen. Pedagogerna är medforskare. Lärande och lek sammantvinnas till en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras förslag. Samspelsklimatet är engagerat, öppet och vi arbetar med att se och synliggöra barnens lärprocesser.


Inne- och utemiljö

Vi arbetar ständigt med att forma och utveckla lärmiljön utifrån barns intressen, pågående projekt och fokusområden. Vi tar givetvis mycket väl vara på lärmiljön i omvärlden också. Förskolan är belägen i en fristående byggnad vid Zinkensdamm, mitt ibland kulturbebyggelsen vid Hornskroken. Vi har en egen grön gård som erbjuder många tillfällen till lek och förskolan ligger i direkt närhet till flera av Södermalms vackra parker. Parker, kulturutbud och naturen är en naturlig del i vår lärmiljö.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar all mat från grunden samt bakar bröd. Inga tillsatser eller onödigt socker, och i den mån det är möjligt köps ekologiska produkter in. Maten är uppskattad av såväl stora som små!

Mål och vision

Vi har ett temainriktat arbetssätt som är baserat på barnens intressen och erfarenheter. Vi följer upp, utvärderar, analyserar och utvecklar vår verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vi har ett lyssnande och reflekterande arbetssätt. Vi börjar varje termin med att ”spana” på barnens intressen för att starta tema. Pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och ger möjligheter att kommunicera och reflektera runt detta tillsammans med barnen, föräldrar och kollegor emellan. Dessutom är den ett underlag att följa upp som leder till verksamhetsutveckling. Barnen delas in i mindre grupper, vilket möjliggör att främja deras lärande, kommunikation och sociala samspel.

Övrigt

Grönkulla ingår i Pysslingen förskolor AB.

Hitta hit

Uppdaterad