Pysslingen Djurgårdsvyn

Settergatan 5

Vi är en naturnära förskola i Norra Djurgårdsstaden där barnen möts av nyfikna och engagerande pedagoger som utifrån förskolans läroplan och skollagen tar till vara barnens intressen och utifrån dem skapar olika möjligheter för barnen att växa.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/djurgardsvyn

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Som del i Pysslingen Förskolor förhåller vi oss, utöver Skollagen och Förskolans läroplan, även till Pysslingen Förskolors egna framtagna styrdokument för exempelvis en god lärmiljö, goda grundstrukturer, trygghetsvandringar och så vidare.

Vi arbetar utifrån traditionell förskoleinriktning med fokus på barns bästa, barns intressen och behov samt barns delaktighet och inflytande.

Vi har även valt att inrikta oss lite extra på hållbar generation, vilket för oss innebär en helhetssyn på hållbarhet där vikten av att värna om vår jord tillsammans med vikten av att värna om oss själva och varandra vävs samman och bildar en helhet. Vi utgår ifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Konkret kan man se det exempelvis genom att vi har ett växthus på vår takterrass där vi lär oss om odling, vi genomför barnyoga och övningar i mindfulness, vi besöker vår närmiljö och pratar om vad som är viktigt för naturen för att mår bra, vi källsorterar tillsammans med barnen och så vidare.

Inne- och utemiljö

Vi har fyra avdelningar fördelat på två våningar, alla med entré ifrån markplan. Vi utformar våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och behov med förankring i förskolans läroplan. Vi har även ett gemensamt utrymme, dit barn ifrån olika avdelningar kan mötas för ett yogapass, utforskande av instrument eller varför inte lite målande vid stafflier.

Vi har en egen gård och en egen takterrass där vi bland annat har ett växthus där vi tillsammans odlar och utforskar hur kretslopp fungerar.

Kost och måltider

Vi använder oss av catering och väljer KRAV och ekologiskt i så hög grad som möjligt. Vi har en tydlig måltidspedagogik vilken innebär att ta tillvara på lärtillfällen som uppstår under måltiden. det kan handla om delaktighet och inflytande, samspel, språkutveckling med mera. Vi ser även att det är viktigt att samtala om maten. Hur ser den ut, hur smakar den, vart kommer den ifrån och så vidare.

Mål och vision

Vision

Förskolan Djurgårdsvyn är förskolan som alla barn vill gå på och alla vårdnadshavare vill ställa sina barn i kö till. Alla barn som har gått på Djurgårdsvyn har med sig redskap och strategier för sin fortsatta skolgång och livet och ser med värme och glädje tillbaka på sin tid i förskolan.

Mål

Vi på Djurgårdsvyn vill bidra till att varje barn som går hos oss får en trygg och stabil grund att stå på och en känsla av att jag kan, vill och vågar lära mig nya saker. Och framförallt, jag tycker det är spännande och roligt! Jag är viktig och jag har möjlighet att påverka. Jag vågar säga nej och stopp om något inte känns bra och sträcker ut en hjälpande hand till den som behöver. Jag får utrymme att vara precis den jag vill vara och jag får möjlighet att öppna mitt sinne för olikheter.

Särskilt stöd och behov

Hos oss får alla barn de förutsättningar som just de behöver. Vi arbetar med tydliga grundstrukturer, en omsorgsfull och stimulerande lärmiljö och ett förhållningssätt som ger barnet plats och utrymme att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar. Behövs extra stöd finns vår kvalitetsledare som ett stöd för pedagogerna och er vårdnadshavare och vi har även tillgång till Pysslingen Förskolors egen specialpedagog, som utifrån behov stöttar och handleder ledningsteamet men även pedagogerna.

Hitta hit

Uppdaterad