Förskolans ateljé

Pysslingen Bojen

Förskeppsgatan 4

Visa på karta

I mysiga Hammarby Sjöstad hittar du förskolan Bojen. Förskolan har en speciell arkitektur med stort ljusinsläpp och lokalerna är rymliga och medvetet arrangerade för att inbjuda till lek och lärande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/bojen/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill att förskolan ska vara en mötesplats för vänskapsskapande och kunskapsskapande i en trygg kultur av tilltro till barns kompetens. En kultur som kännetecknas av respekt och omsorg, där varje individs olikheter får vara styrkor och möjligheter till vidare lärande. Vår kunskapssyn grundar sig i en övertygelse om att barn har en medfödd lust, nyfikenhet och samarbetsvilja och att de både lär sig om världen och varandra när man tillsammans möts kring meningsfulla sammanhang. Vi vill erbjuda barnen ett hundraspråkligt utforskande, att genom många varierade uttryckssätt så som till exempel måleri, teckning, lera, drama, bygg/konstruktion, sång, musik, rörelse och boksamtal få observera och förundras tillsammans i vardagliga äventyr. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är viktig för att kunna erbjuda barnen spännande och meningsfulla upplevelser, den ska vara verkstadslik och tydlig för att på bästa vis kunna möta upp barnens nyfikenhet och till viss mån föränderlig för att kunna fördjupa och utveckla det vi undersöker tillsammans med barnen. Varje avdelning har bland annat en ateljé, plats för bygg och konstruktion och plats för fantasilek.

Kost och måltider

Måltiderna är viktiga stunder. Bra mat behövs för att ditt barn ska få energi att leka och utvecklas. Vi arbetar också medvetet kring barnens möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir gemytlig.

Maten lagas i vårt egna kök. Med stöd i vår måltidspolicy erbjuder vi endast MSC-märkt fisk, svenskt eller finskt fläskkött och svensk kyckling. Minst två luncher i veckan är vegetariska.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan kan vi se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten.

Arbetslagen samarbetar dagligen vid öppning och stängning. Varje avdelning deltar regelbundet i reflektion och planering, planeringsdagar och personalkonferenser. Pedagogerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning i form av workshops, pedagogiska tvärgrupper och nätverk i förskoleområdet av utvecklingschef och ateljerista. Alla nya medarbetare erbjuds en speciell kurs för nya medarbetare.

Mer om oss

Varje avdelningen har tillgång till laptop, lärplatta, projektor, högtalare och USB-mikroskop för att kunna erbjuda barnen en varierad och spännande lärmiljö. Tillgång till att arbeta med green screen och animation finns.

Utflykter till parker i närområdet sker ofta. Möjlighet att besöka museum eller liknande finns och då gärna i samband med barnens projektarbeten. Förskolan har möjlighet att besöka en teater en gång per termin.

Övrigt

Våra lokaler ligger centralt i Hammarby Sjöstad i Stockholm och erbjuder verksamhet för 90 barn. Förskolan har fem avdelningar. Fören och Ankaret för de yngre barnen och Styrbord, Babord och Ankaret för de äldre barnen.

Våra lokaler är öppna och ljusa och har en egen gård och vi besöker också ofta Blecktornsparken, Anders Franzéns park, Hammarbybacken och Nackareservatet. Vi har även nära till båten och tvärbanan som lätt tar oss på fler äventyr. Vi har ett nära samarbete med Luma bibliotek.

Miljön ger barnen möjlighet att ta egna initiativ, vara självständiga och delaktiga samt att låta tankar och erfarenheter mötas för att vidare utveckla sin upplevelse. Vi vill att miljön ska signalera och vara öppen för att barn är kompetenta görare och tänkare. Både inne- och utemiljön ska ge möjligheter till förundran, utforskande, lek och möten. Förskolan har en egen gård som ligger i direkt anknytning till en allmän park.

Vårt kök gör sin egen müsli samt bakar bröd till soppan på torsdagar.

Hitta hit

Uppdaterad