Sandlåda och lekredskap på Plommonlundens gård.

Plommonlunden

Yttersta tvärgränd 8

Förskolan ligger i ett nyligen renoverat kulturhus på en av Södermalms äldsta gränder med en plommonlund som gett förskolan sitt namn. Gården bjuder in till lärande och lek året om. I vår odlingslott kan barnen följa naturens kretslopp på nära håll.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på förskolan Plommonlunden sätter barnen i fokus och tror på deras förmåga. Vi ser alla barn som individer med olika behov och intressen. Alla barn är unika och vi vill ge dem möjlighet att känna sig omtyckta för den de är. När barnen lämnar oss på förskolan är vår förhoppning att de har med sig en god självkänsla och tillit till sina medmänniskor och en god framtidstro.

Det mest grundläggande är vårt förhållningssätt, vi som arbetar inom förskolan förankrar värderingar som avspeglas i barngruppen. Barn som möts av vuxna som respekterar dem, barn som får uppleva att deras åsikter och tankar är viktiga, utvecklar demokratiska värderingar och ett ansvar för sin omvärld.

Vi bygger vår verksamhet och pedagogik kring barnens tankar och idéer. Vi ser, lyssnar till och försöker förstå barnen så att vi kan utmana dem vidare i sitt utforskande. Både vi som vuxna och barn lär av och med varandra. Vi anser att genom rutiner skapas trygghet. Alla barn har behov av närhet, trygghet och samhörighet.

Vi lär barnen att ansvara och respektera förskolans miljö och närmiljön de vistas i för att när de blir äldre öka medvetenheten om globala påverkningar och det ansvar vi har för framtidens barn.

Vi bekräftar barnen och litar på deras kompetens. Vi tillåter och bekräftar barnen i olika sinnes- och känslostämningar. Barnens självförtroende byggs upp genom rimliga krav så att alla får uppleva att de lyckas. Det är processen i lärandet som är viktig och mötet med andra människor.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen kuperad gård med varierat material som gräs, grus, bark och asfalt. Den övre delen av gården vetter mot Skinnarviken och skuggas av växtlighet. Fastigheten fördelas på tre plan varav de yngsta barnen har direkt anslutning till gården.

De pedagogiska rummen inomhus är tydligt kopplade till vår läroplan och materialet är tillgängligt och anpassat för barnen att utforska, leka och lära efter deras individuella behov och intressen på ett utmanande och inspirerande arbetssätt.

Kost och måltider

Maten lagas till största del från grunden på förskolan i nyrenoverat kök av vår egen kock med råvaror som i möjligaste mån är säsongsbetonade och ekologiska.

God näringsriktig och vällagad mat är en viktig del av barnens förskoledag och doften av matlagning och brödbak sprids i huset.

Maten serveras i en lunchbuffé där barnen själva väljer vad eller hur mycket de äter som en del av deras självständighet och eget ansvar. Pedagogiska samtal om kost och näring sker regelbundet i olika former.

Mål och vision

Förskolans pedagogiska miljöer är uppbyggda i verkstäder för att stödja lek, lärande och utforskande i aktiviteter kopplat till vår läroplan samt att vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen.

Alla barn som går i vår förskola kan tänka tillbaka på sin förskoletid som en rolig, lärorik och inspirerande tid präglad av samhörighet mellan barn och vuxna.

Lust, lek och lärande - alla tillsammans, är enhetens ledord och går hand i hand i våra förskolor.

Pedagogerna tar till vara barnens intressen, frågor och idéer och erbjuder barnen tid och möjlighet att fördjupa sitt utforskande i projekt av olika slag. Lärandet sker genom lek och leken ligger som grund för lärandet, i meningsskapande sammanhang utforskar och lär vi tillsammans.

Vår verksamhet bygger på varje barns unika förutsättningar för utveckling och lärande.

Det sociala klimatet tillsammans med den pedagogiska miljön stärker barnens möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, sin lek, sin kreativa förmåga och sitt lustfyllda lärande.

Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv där kost, rörelse och vikten av förståelse för hur hälsa, natur och miljö hänger ihop ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Mer om oss

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.

Digital visning av förskolan

Övrigt

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad