Barnen skapar i olika material.

Plogen

Katarina Bangata 38

Visa på karta

Välkommen till förskolan Plogen! Vi finns i stora och ljusa lokaler mitt på söder. Här arbetar engagerade pedagoger och vi gör ofta utflykter till de många parker som finns i närområdet. De äldsta barnen går i en natur- och kulturgrupp.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
35 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För oss är det viktigt att alla barn på förskolan känner sig trygga, bekräftade och delaktiga i sin vardag. Vi lägger stor vikt vid den fria leken, som sker både inne och ute, i en miljö som lockar till lek och utforskande. Just nu arbetar vi med projektet "Vad kan växa i vår stad", med fokus på hållbarhet och naturvetenskap.

Utflykter

Vi går ofta till parker i närheten och har nära till bra kommunikationer så att vi kan åka på längre utflykter till skogen. Vi besöker ofta biblioteket och går till museum när det passar med pågående projektarbete. De äldsta barnen på förskolan går i en natur- och kulturgrupp, som regelbundet gör utflykter till Långholmen och Hellasgården.

Skapande

Den skapande verksamheten ges stort utrymme på Plogen. Barnen får möta både bekanta och nya sinnesintryck. I de stora ateljéerna får barnen utlopp för sin kreativitet och möjlighet att prova olika uttrycksformer.

Språk och digitalt lärande

Vi har ett eget boktorg på förskolan och har högläsning dagligen, antingen analogt eller digitalt med hjälp av en flerspråkig bilderbokstjänst. Barnen får också lära sig att programmera små robotar och arbeta digitalt med bland annat projiceringar.

Fyra avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar, Nyckelpigan för barn 1-2 år, Grodan för barn 2-3 år, Krokodilen för barn 2-4 år och Vargarna för barn 4-5 år. Under dagarna delas barnen in i mindre projektgrupper.

Inne- och utemiljö

Förskolan Plogen har en egen gård som utmanar barnen. Här finns bland annat klätterställningar, rutschkana, stationer för skapande och möjlighet till finmotoriska aktiviteter med material som pedagogerna dukar fram.

Inomhus erbjuder vi barnen ett rikt och varierat material i föränderliga lärmiljöer. Miljöerna är öppna och inbjudande och utformas efter barnens intressen. Här finns bland annat stora ateljéer, ljusbord och material för bygg och konstruktion.

Kost och måltider

Barnens måltider lagas av kocken på den närliggande förskolan Metaren. Den variationsrika maten lagas med till stor del ekologiska råvaror.

Vi har ett stort och fräscht mottagningskök där vi själva kan baka bröd, göra smoothies och koka gröt till mellanmål.

Mål och vision

Vi ser som vårt främsta uppdrag att alla barn, vårdnadshavare och medarbetare på vår förskoleenhet skall känna sig trygga, sedda och delaktiga i vår verksamhet.

Här uppmuntrar vi barnens individuella nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande utifrån alla läroplanens mål.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi har en föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavaren är med i verksamheten i förskolan i tre dagar.

Välkomna på visning

Torsdagen den 25 januari klockan 8.30

Torsdagen den 29 februari klockan 8.30

Torsdagen den 28 mars klockan 8.30

Torsdagen den 25 april klockan 8.30

Torsdagen den 30 maj klockan 8.30

Torsdagen den 27 juni klockan 8.30

 

Föranmälan till biträdande rektor Marina Holmberg: marina.holmberg@edu.stockholm.se

Film om förskolan

Digital visning av förskolan Plogen.

Övrigt

Ett nära samarbete med er vårdnadshavare är betydelsefullt för oss. Samverkan sker i den dagliga kontakten, under förskoleråd, föräldramöten samt jul- och sommaravslutningar.

Hitta hit

Uppdaterad