Barnen skapar i olika material.

Plogen

Katarina Bangata 38

Mitt på söder mellan alla parker vid allén på Katarina Bangata finns vi! Med stadens tillgänglighet anpassar vi utforskandet efter ålder och nyfikenhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
35 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Plogen tillhör Midgårds förskolor och ligger på Katarina Bangata vid statyn av Nacka Skoglund. För oss är det viktigt att alla barn på förskolan känner sig trygga, bekräftade och delaktiga i sin vardag.

Vi lägger stor vikt vid den fria leken, som sker både inne och ute, i en miljö som lockar till lek och utforskande. Barnens fantasi och initiativ lägger grunden för utvecklingen av verksamheten då teman och projektarbeten utgår från barnens uttryck och intresseområden.

Den skapande verksamheten ges stort utrymme på Plogen där barnen får möta både bekanta och nya sinnesintryck. Genom uttrycksformer såsom musik, rytmik, drama, form och bild ger vi barnen verktyg till att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Genom sagor och projekt som belyser demokratiska värderingar förankrar vi en stark och positiv gruppkänsla samtidigt som alla barn får uppleva sitt egenvärde.

Gruppen är en viktig tillgång för barnet – och barnet är en viktig tillgång för gruppen!

Ett nära samarbete med föräldrar är betydelsefullt för oss då föräldrars idéer och tankar stödjer oss i utvecklingen av verksamheten. Samverkan sker i den dagliga kontakten, under föräldramöten, föräldraråd och tillställningar på förskolan.

Förskolan har fyra avdelningar, Nyckelpigan för barn 1-2 år, Grodan för barn 2-3 år, Krokodilen för barn 2-4 år och Vargarna för barn 4-5 år.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön har sin utgångspunkt i Läroplan för förskolan. Vi erbjuder barnen ett rikt och varierat material. Miljöerna är utformade efter barns utveckling och intressen, är öppna och inbjudande samt tillgängliga för att främja barns delaktighet och inflytande.

Vi uppdaterar ständigt vår miljö för att tillgodose lek, lärande och omsorg.

Kost och måltider

På Plogens förskola lagas barnens måltider av kocken på grannförskolan förskolan Metaren. Den variationsrika maten är till största delen ekologisk.

Vår vision är att grundlägga goda och hälsosamma vanor hos barnen i syfte att främja deras hälsa och välmående. Vi pratar givetvis om hållbarhet ur barns perspektiv, vilken mat vi äter, hur den smakar och ser ut.

Mål och vision

Midgård är i nordisk mytologi människornas värld och det vi ser som vårt främsta uppdrag: att alla barn, vårdnadshavare och medarbetare på vår förskoleenhet skall känna sig trygga, sedda och delaktiga i vår verksamhet.

Här uppmuntrar vi barnens individuella nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande utifrån alla läroplanens mål.

Mer om oss

På förskolan Plogen arbetar vi utifrån kemikaliesmart förskola. Det innebär att vi har rensat bort äldre plastmaterial, leksakselektronik, sett över våra städprodukter, använder parfymfria hygienprodukter och vilar på miljöklassade vilomadrasser.

Det betyder även att nytt material som köps in till förskolan kontrolleras i enlighet med Stockholm stads riktlinjer för en kemikaliesmart förskola.

Övrigt

Visning av förskolan

Digital visning av förskolan Plogen

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Marina Holmberg

marina.holmberg@edu.stockholm.se

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad