Rymdtittskåp på förskolan Plogen

Plogen

Katarina Bangata 38

Visa på karta

Förskolan har en gård med klätterställning, cyklar och växtlighet och nära till många av Söders fina parker. Alla barn får mycket tid för lek, rörelse och skapande i sina olika projekt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
35 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Plogen tillhör Midgårds förskolor och ligger på Katarina Bangata vid statyn av Nacka Skoglund. För oss är det viktigt att alla barn på förskolan känner sig trygga, bekräftade och delaktiga i sin vardag.

Vi lägger stor vikt vid den fria leken, som sker både inne och ute, i en miljö som lockar till lek och utforskande. Barnens fantasi och initiativ lägger grunden för utvecklingen av verksamheten då teman och projektarbeten utgår från barnens uttryck och intresseområden.

Den skapande verksamheten ges stort utrymme på Plogen där barnen får möta både bekanta och nya sinnesintryck. Genom uttrycksformer såsom musik, rytmik, drama, form och bild ger vi barnen verktyg till att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Genom sagor och projekt som belyser demokratiska värderingar förankrar vi en stark och positiv gruppkänsla samtidigt som alla barn får uppleva sitt egenvärde.

Gruppen är en viktig tillgång för barnet – och barnet är en viktig tillgång för gruppen!

Ett nära samarbete med föräldrar är betydelsefullt för oss då föräldrars idéer och tankar stödjer oss i utvecklingen av verksamheten. Samverkan sker i den dagliga kontakten, under föräldramöten, föräldraråd och tillställningar på förskolan.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens mål och erbjuder ett rikt och varierat material.

Miljöerna är utformade efter barns behov och intressen, och är öppna, inbjudande och tillgängliga för att främja barns delaktighet och inflytande.

Kost och måltider

Maten som serveras på Plogen tillagas på plats av vår kock. En stor del av råvarorna är ekologiska och så mycket som möjligt lagas från grunden.

Vår vision är att grundlägga goda och hälsosamma vanor hos barnen i syfte att främja deras hälsa och välmående.

Mål och vision

Midgård betyder människornas värld och det vi ser som vårt främsta uppdrag är att alla barn, föräldrar och medarbetare på vår enhet skall känna sig trygga, sedda och delaktiga i vår verksamhet.

Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande.

Mer om oss

På Plogen arbetar vi för en kemikaliesmart förskola. Detta innebär att vi har rensat ut och tagit bort äldre plastmaterial, använder parfymfria hygienprodukter, sett över våra städprodukter samt köpt in nya miljöklassade vilmadrasser till hela förskolan. Det betyder även att nytt material som köps in till förskolan kontrolleras i enlighet med Stockholm stads riktlinjer för en kemikaliesmart förskola.

Övrigt

Visning av förskolan

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Sofia Betinakis

sofia.betinakis@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Plogen

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad