Barn springer i en park

Planet Kids Nursery School

Gyllenstiernsgatan 15

Visa på karta

Föräldrakooperativet Planet Kids är en språkinriktad förskoleverksamhet som öppnades 1996. På Planet Kids här vi 28 barn mellan 1 och 6.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
28
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://www.planetkids.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Planet Kids är en språkinriktad förskoleverksamhet.

Vi på Planet Kids arbetar med att främja respekten för varandra och för miljön.

Vi uppmuntrar utomhusaktiviteter och en nyfikenhet på världen utanför, Vi har natur- och utflykts dagar varje vecka som ger barnen möjlighet att utveckla sin kärlek till och respekt för miljön i stort.

Vi erbjuder barnen en miljö som väcker lust och nyfikenhet att utvecklas. Vår miljö är tillåtande och ger barnen möjlighet att upptäcka, utforska och lära på sina egna villkor.

För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och får utvecklas efter sin förmåga.

Vi arbetar med att barnen utvecklar kunskap tillsammans med kamrater genom fri lek, eget skapande och genom lärarledda aktiviteter, både ute och inne. Genom detta arbetssätt har pedagogerna tid att lyssna och se varje individ och kan därefter planera efter barnens behov och intressen.

Vi vill ge barnen möjlighet att arbeta självständigt, i små grupper och i stora grupper för att lära av sig själv och av andra.

Inne- och utemiljö

Vi har en lokal på 250 kvadratmeter med eget gård i bostadsrättsförening med anslutning till Gustav Adolfs parken samt gärdet.

Kost och måltider

Vi har catering i från ett litet firma i Vasastan som prioriterar minst 40 procent ekologiskt produkter.

Mål och vision

Vår målsättning är att varje vecka erbjuda barnen; Musik, Rörelse, Natur, Skapande i färg och form och den fria lek barnen behöver både ute och inne.

Varje dag har vi samling, då värdegrunds arbete och sång spelar en stor roll. Vi har i samlingen stor möjlighet att prata och lyssna till barnens tankar och idéer. Barnen lär sig tala i grupp och lyssna till varandra. Samlingen är en viktig del av det dagliga arbetet då värdegrunden genomsyrar arbetet på ett tydligt sätt och barnens självkänsla och identitet skapas.

Vi prioriterar också att lära barnen om människors kulturer runt om i världen för att utveckla en förståelse och lära om människors olikheter.

Vi stöttar flickor och pojkar på samma sätt och ger varje barn möjligheten att utforska sina förmågor och intressen utanför klichéartade könsroller.

Vi arbetar med att motverka traditionella könsmönster genom att se varje individs behov och intressen oavsett kön.

Vi arbetar för att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. Inget barn skall behöva känna sig begränsad i sin utveckling eller i sitt uttryckssätt på grund av stereotypa könsroller. Vi ser det som varje barns rättighet att få utvecklas på sin nivå efter sina behov och intressen oavsett kön.

Vi anser också att det är varje barns rättighet att ha pedagoger som aktivt arbetar med ett genustänkande i deras undervisning.

Särskilt stöd och behov

Vi är vana vid att anpassa verksamheten mot de vanliga allergier.

Hitta hit

Uppdaterad