Gård med barn som leker.

Orion

Maria Bangata 9

Nära Södra Station/Tantolunden ligger förskolan Orion. Vi har fyra avdelningar, varav avdelningen Norrsken har ett speciellt fokus på minoritetsspråken meänkieli och samiska, vilket genomsyras av tillhörande kultur och historia.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan jobbar vi med att stimulera varje barns utveckling och lärande utefter deras intressen och nyfikenhet. Då varje barn har en individuell utveckling, jobbar vi medvetet utefter barnens förmågor och behov. På avdelningen Norrskenet har vi fokus på revitalisering av språken samiska och meänkieli, vi jobbar även med den kultur och historia som språken bär med sig. Vårt mål är att barnen på Norrskenet blir bärare av kulturen kring dessa språk.

Rolig, trygg och lärorik förskola

Förskolans läroplan tydliggör den grund som förskolan ska lägga för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi samarbetar med hemmen genom olika aktiviteter, till exempel firanden av olika slag, föräldrafika, föräldramöte, utvecklingssamtal och andra olika lokala former för att mötas mellan förskola och hem.

Miljö som präglas av lek, omsorg och undervisning

Vår pedagogik innebär i praktiken att vi ger alla barn möjligheten att utvecklas i en miljö som präglas av lek, omsorg och undervisning samt att barnen utvecklar en förståelse kring sina rättigheter. Förskollärare och barnskötare jobbar systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen vidare i deras utforskande. På förskolan Orion sätter vi barnen i fokus, jobbar framåt för att de ska utveckla sin självkänsla, tillit till andra och en god framtidstro. Det mest grundläggande i vårt arbetssätt är att barnen får lära sig kring hållbara demokratiska värderingar.

Inne- och utemiljö

Förskolans rum lockar till lek och lärande utifrån läroplansmål som till exempel naturkunskap, språk och bild/form/dans/teater. Den pedagogiska dokumentationen finns i våra innemiljöer samt på vår digitala plattform Skolplattformen. Förskolans utemiljö består av en större och två mindre grönskande gårdar där barnen leker rörelselekar och odlar växter. Vi har tillgång till nära promenadstråk, lekparker, grönområdet i Tanto, Långholmen och kan ta pendeltåget till fina skogar och naturreservat.

Kost och måltider

I vårt fina kök lagar kocken barnens lunch och mellanmål från grunden med säsongsbetonade och ekologiska livsmedel (och när brödet bakas så sprids den goda doften över förskolan)! Maten är variationsrik och näringsriktig, då vi följer de nationella rekommendationerna som finns för barn och måltider. Vi anpassar även maten efter behov av specialkost. De pedagogiska måltiderna utgör en positiv del av barnens vardag med möjlighet till roliga samtal om spännande mat, kost och hälsa.

Mål och vision

Vår vision på Södermalms kommunala förskolor är: Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans! Visionen vägleder oss framåt i vår strävan att ständigt utveckla det pedagogiska arbetet med barnen.

Lek, lärande och omsorg

Förskolans centrala innehåll utgår från statliga och kommunala mål med tre huvudsakliga innehåll: lek, lärande och omsorg. Det betyder i praktiken att lärandet och leken är tätt sammanflätade, därför behöver förskolans innehåll vara roligt och variationsrikt. Den pedagogiska miljön är föränderlig och variationsrik för att barnen ska få möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, sin lek, kreativitet och lärande. Våra rutiner är planerade så att alla barn dagligen får god omsorg med balans för aktivitet, vila, måltid, samt inomhus- och utomhusvistelse.

Projektarbeten

På förskolan jobbar vi med olika teman eller projekt som vi kallar det. Nu arbetar vi alla med projektet ”Hållbar framtid”, med fokus på social hållbarhet. Vi ser att barnen tycker att det är roligt att arbeta tillsammans i projektform, de fördjupar sig i olika frågor kring människa, kultur och natur (anpassat efter ålder och utveckling).

I förskolans uppdrag ingår även att skapa en nära samverkan med hemmen, vi har därför en utarbetad introduktion för barn och vårdnadshavare. Vi erbjuder även flera aktiviteter för samverkan med hemmen, bland annat olika firanden, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Särskilt stöd och behov

Södermalms kommunala förskolors pedagoger har tillgång till stöd och handledning av Stödenheten på stadsdelen kring frågor om barn i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Det kan handla om tillfälligt eller varaktigt stöd som utformas med hänsyn till barns behov och förutsättningar. Detta för att alla barn utifrån medicinska eller kognitiva funktionsvariationer ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Mer om oss

  • Förskolans ramöppettid är 06.30-18.30
  • Vi lägger ut lärloggar över de pedagogiska processerna i Skolplattformen
  • I vår organisation har biträdande rektor nära kontakt med förskolan och rektor har ett övergripande ansvar för förskoleområdet.

Välkomna på visning

Tisdag den 13 februari klockan 08.45
Tisdag den 12 mars klockan 08.45
Tisdag den 9 april klockan 08.45
Tisdag den 7 maj klockan 08.45
Tisdag den 4 juni klockan 08.45

Anmälan: anders.bengtsson@edu.stockholm.se

Digital visning

Hitta hit

Bilder

Barn petar i odlingslåda.
På våren odlar vi.
Barn går på led i skogen.
Barnen är ute i skogen och lär sig om naturen i vår mulleverksamhet.
Grönsaksbiffar och potatisklyftor.
Vi har hela 92 procent ekologisk mat.

Uppdaterad