Gård med barn som leker.

Orion

Maria Bangata 9

Förskolan Orion ligger centralt nära Södra station och stora grönområden. Förskolans gårdar, som vi använder varje dag, är ett pedagogiskt uterum med möjlighet till lek, lärande, rörelse och skapande bland annat med sand och vatten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Orion sätter vi barnen i fokus och tror på deras förmåga. Vi ser alla barn som individer med olika behov och intressen. Alla är unika.

När barnen lämnar oss på förskolan är vår förhoppning att de har med sig en god självkänsla, tillit till sina medmänniskor och en god framtidstro.

Det mest grundläggande är vårt förhållningssätt. Barn som möts av vuxna som respekterar dem, barn som får uppleva att deras åsikter och tankar är viktiga, utvecklar demokratiska värderingar och ett ansvar för sin omvärld.

Vi bygger vår verksamhet och pedagogik kring barnens tankar och idéer. Vi ser, lyssnar till och försöker förstå barnen så att vi kan utmana dem vidare i sitt utforskande. Både vi och barnen lär av och med varandra.

Genom rutiner skapas trygghet. Alla barn behöver närhet, trygghet och samhörighet.

Vi lär barnen att ansvara och respektera förskolans miljö och närmiljön för att när de blir äldre öka medvetenheten om globala påverkningar och det ansvar vi har för framtidens barn.

Vi bekräftar barnen och litar på deras kompetens. Vi tillåter och bekräftar barnen i olika sinnes- och känslostämningar. Barnens självförtroende byggs upp genom rimliga krav så att alla får uppleva att de lyckas.

Vi strävar efter att barnen på förskolan blir självständiga och får prova sig fram, utmanas, känna att de lyckas och är en tillgång i gruppen. Det är processen i lärandet som är viktig och mötet med andra människor.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett bostadshus och har flera små egna gårdar i anslutning till allmänna grönytor. Gårdarna, som vi använder varje dag, är ett pedagogiskt uterum med möjlighet till lek, lärande, rörelse och skapande bland annat med sand och vatten.

På förskolan finns kompost och plats för odling där barnen konkret kan följa kretslopp och odlingsprocesser.

Barnen delas in i grupper efter ålder under dagen, förskolan samverkar med aktiviteter som sångsamling, temadagar och olika traditioner.

Kost och måltider

Maten lagas till största del från grunden på förskolan - i nyrenoverat kök av vår egen kock - med råvaror som i möjligaste mån är säsongsbetonade och ekologiska.

God näringsriktig och vällagad mat är en viktig del av barnens förskoledag och doften av matlagning och brödbak sprids i huset.

Den pedagogiska måltiden ska vara en positiv del av barnens vardag med möjlighet till delaktighet och inflytande och där samtal om kost och hälsa naturligt vävs samman i samtal och aktiviteter.

Mål och vision

Lust, lek och lärande – alla tillsammans är enhetens ledord och går hand i hand i våra förskolor.

Vi vill att alla barn som går i vår förskola ska tänka tillbaka på sin förskoletid som en rolig, lärorik och inspirerande tid präglad av samhörighet mellan barn och vuxna.

Pedagogerna tar till vara barnens intressen, frågor och idéer och erbjuder barnen tid och möjlighet att fördjupa sitt utforskande i projekt av olika slag.

Förskolans pedagogiska miljöer är uppbyggda för att stödja lek och utforskande i aktiviteter, teman och olika projekt.

Lärandet sker genom lek och leken ligger som grund för lärandet, i meningsskapande sammanhang utforskar och lär vi tillsammans. Vår verksamhet bygger på varje barns unika förutsättningar för utveckling och lärande.

Det sociala klimatet tillsammans med den pedagogiska miljön stärker barnens möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, sin lek, sin kreativa förmåga och sitt lustfyllda lärande.

Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv där kost, rörelse och vikten av förståelse för hur hälsa, natur och miljö hänger ihop ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Mer om oss

Visningar

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Anders Bengtsson, anders.bengtsson@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Orion.

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Bilder

Grönsaksbiffar och potatisklyftor.
Vi har hela 92 procent ekologisk mat.
Barn petar i odlingslåda.
På våren odlar vi.
Barn går på led i skogen.
Barnen är ute i skogen och lär sig om naturen i vår mulleverksamhet.

Uppdaterad