Nyfiken Förskola

Torsplan 7, 113 65 Stockholm

Visa på karta

Vi är en lagom stor förskola i Vasastaden som varit igång sedan 2011. Barnen är åldersindelade i tre grupper på två olika avdelningar. Pedagoger och familjer samarbetar nära för en givande vardag och ett meningsfullt sammanhang för våra barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.nyfikenforskola.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande.

Genom estetiska lärprocesser som till exempel rörelse, musik, skapande och ibland med inspiration från digitala medel utforskar vi tillsammans i våra begränsningar och förmågor.

Vi vill uppmuntra barnen till att bli starka individer. Med vår verksamhet vill vi erbjuda barnen utrymme och chans till att lyckas inför ökad självkänsla. Vi gör detta med bland annat mindfulness och yoga i små grupper. Aktiviteter och skapande erbjuds för eget individuellt mottagande. Ingen tvingas till något och vi uppmuntrar barnen till att våga lära och lyssna till sin egen förmåga. Vi är alla unika och det är något bra!

Vi har ett pedagogiskt år som innefattar våra administrativa hållpunkter i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det innehåller även några specifika kalenderdagar samt traditioner som är återkommande var läsår. Vi uppmärksammar dem med olika aktiviteter beroende på vår unika barngrupp just då, för källkritik, integritet och mångfald.

Inne- och utemiljö

Vi har en innergård där vi arbetar med uppdukade aktiviteter som bjuder in till en utforskande och meningsfull utevistelse. Dessutom har vi nära till flera parker och vi gör även längre utflykter.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som bidrar till ett utforskande och en meningsfull lärmiljö. Vi arbetar mycket med intelligent material och med tydliga lärmiljöer.

Kost och måltider

Vi får vår lunch via catering och företaget Matomsorg.

All mat och frukt som serveras på förskolan ska vara ekologisk så långt det är möjligt.

Även städartiklar är noga utvalda för så låg risk som möjligt för eventuell skada på barn eller miljö.

Mål och vision

På Nyfiken Förskola sätter vi det enskilda barnet i fokus. Viktigt för oss är att skapa utrymme samt erbjuda aktiviteter där alla barnen har chans till sin egen utveckling. Med engagerade och närvarande pedagoger agerar vi medforskare och bistår med ytterligare verktyg vid behov inför barnets eget utforskande. Vi tror på lärdom genom processen istället för att direkt ge barnen svaren.

Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda samt bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen.

För att hålla vår verksamhet levande, uppdaterad och aktuell så utmanar Nyfiken personal varandra i små grupper genom nätverk samt diskussion i storgrupp på arbetsplatsträffar varje månad. För oss är det viktigt att tillsammans med våra familjer ständigt utvärdera, utmana och ifrågasätta varför vi gör som vi gör i vår verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad