Illustration - barn påväg till förskola

Nyfiken Förskola

Torsplan 7

Vi är en lagom stor förskola i Vasastaden som varit igång sedan 2011. Barnen är åldersindelade i tre grupper på två olika avdelningar. Pedagoger och familjer samarbetar nära för en givande vardag och ett meningsfullt sammanhang för våra barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.nyfikenforskola.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en så kallad traditionell förskola och vi har valt att fylla vår vecka med olika temadagar. De har fokus på

samhälle & kultur (tisdagar)

rörelse & hälsa (onsdagar)

hållbarhet (torsdagar).

Genom estetiska lärprocesser som till exempel rörelse, musik, skapande och ibland med inspiration från digitala medel utforskar vi tillsammans i våra begränsningar och förmågor.

Vi vill uppmuntra barnen till att bli starka individer. Med vår verksamhet vill vi erbjuda barnen utrymme och chans till att lyckas inför ökad självkänsla. Vi gör detta med bland annat mindfulness och yoga i små grupper. Aktiviteter och skapande erbjuds för eget individuellt mottagande. Ingen tvingas till något och vi uppmuntrar barnen till att våga lära och lyssna till sin egen förmåga. Vi är alla unika och det är något bra!

Vi har ett pedagogiskt år som innefattar våra administrativa hållpunkter i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det innehåller även några specifika kalenderdagar samt traditioner som är återkommande var läsår. Vi uppmärksammar dem med olika aktiviteter beroende på vår unika barngrupp just då, för källkritik, integritet och mångfald. Exempel på dessa dagar är

lösenordsbytardagen 20 januari

kramens dag 21 januari

rocka sockorna 21 mars.

Inne- och utemiljö

En av våra stora fördelar är att vi inte har någon egen gård. Det ger oss utrymme för att tidigt lära känna vår egen stad. Promenader eller bussfärder tar oss till parker, grönområden/skog eller på utflykter med kulturella inslag som exempelvis teater.

Vi siktar på att skapa en innemiljö som ska vara inbjudande, utmanande och uppmuntrande inför sociala mötesplatser samt inför barnens unika inlärning. Var avdelning har en ateljé, litterär/lugn plats samt utrymmen för rörelse och lek.

Kost och måltider

Vi får vår lunch via catering och företaget BamBam.

Mellanmål samt frukt köper vi in via andra och har där ett stort ekologiskt tänk. I största möjliga mån köper vi in ekologiska produkter. All vår frukt är ekologisk.

Även städartiklar är noga utvalda för så låg risk som möjligt för eventuell skada på barn eller miljö.

Mål och vision

Vår veckas temadagar samt vårt pedagogiska år (båda nämnda ovan) är framtagna och anpassade utifrån vår förskolas förutsättningar i samfund med Läroplan för förskolan 2018. De ligger för grund i vår verksamhet och som stöd i våra framtida projekt.

För att hålla vår verksamhet levande, uppdaterad och aktuell så utmanar Nyfiken personal varandra i små grupper genom nätverk samt diskussion i storgrupp på arbetsplatsträffar varje månad. För oss är det viktigt att tillsammans med våra familjer ständigt utvärdera, utmana och ifrågasätta varför vi gör som vi gör i vår verksamhet. Med i vårt utforskande försöker vi ständigt påminna varandra om att vara källkritiska och att även våga ifrågasätta litteratur och forskning utifrån våra erfarenheter och barngrupper.

Vår vision är att vara en så tillmötesgående förskola som möjligt för våra barn. Ingenting är omöjligt och råkar det vara så att vi inte alltid har lösningen nära så är vi inte rädda för att, tillsammans med barnen leta rätt på den. Vi pedagoger agerar verktyg genom att ställa frågor, ge utrymme och presentera nya material för att inspirera barnen inför en tankeprocess. Vi tror på detta arbetssätt för rolig lärdom istället för att genast ge barnen de rätta svaren.

Särskilt stöd och behov

Förskolan är rustad med handikappanpassad toalett samt en trapphiss (för rullstol) i porten för barn med de behovet.

Mer om oss

Vi värderar förskolans storlek högt. Då vi är en liten förskola kan vi hålla ledningen nära både pedagoger, barn och familjer eftersom vi alla jobbar i barngrupp.

Vi använder oss av digital teknik dagligen. Det är ett verktyg för pedagoger både i närvaro och kommunikation. Vår blogg är ett fönster in till vår dagliga verksamhet. Det ger barnen delaktighet i sin egen dokumentation i form av bland annat personliga collage. Vi använder aldrig digitala medel för att till exempel spela spel.

Hitta hit

Uppdaterad