ok

Norlandia Förskolor Slottsparken

Nordenflychtsvägen 13A

Förskolan ligger nära grönområden och fler tal lekparker runt i området. Förskolan har två avdelningar för 62 barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://slottsparken.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Den grundläggande kompetensen som barnen ges i våra förskolor är en förutsättning för det livslånga lärandet. Förskolans pedagogiska miljö är en viktig grund för vår kvalitet. Vi erbjuder en trygg och säker miljö som utmanar och lockar till utforskande, lek och lustfyllt lärande.

Inne- och utemiljö

Upptäckande, utforskande och kreativitet ska känneteckna hur vi organiserar miljö och verksamhet. Med medforskande pedagoger stimuleras barnens lust, nyfikenhet och vilja att ständigt lära nytt i vardagen - i både stort och smått. Genom lek och utforskande får de lära sig och tillämpa nya erfarenheter. Vi arbetar öppet och utåtriktat för barnens bästa genom samarbete med föräldrar, grannar och andra i området. Vi använder vi oss av Kungsholmens fördelar med närhet till både stad och natur.

Kost och måltider

Maten är en del av verksamheten på förskolan och tillagas på Norlandia Ekerö Vår mat tillagas på Norlandia Ekerö och vi får den levererad samma dag i enhetlighet med Norlandias matkoncept = Mat med smak.

Mål och vision

Vår verksamhet utgår utifrån vår egen verksamhetsplan som i sin tur grundar sig på förskolans läroplan.

Mer om oss

Vi har föräldravisningar två gånger per termin, för mer information besök vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad