Norlandia Förskolor Skogsgläntan

Farstavägen 120

Visa på karta

Norlandia Förskolor Skogsgläntan erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi har 37 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
32 %
Webbplats
https://skogsglantan.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Skogsgläntan har en hållbarhetsprofil med en undervisning som präglas av ekologi, socialt samspel, kultur samt ekonomi. Förskolan är en social och kulturell mötesplats där de demokratiska värdena värnas om samt ger hållbara avtryck. Vi har ett långt tidsperspektiv samt lokalt och globalt fokus där pedagoger, barn och vårdnadshavare är medskapare av en hållbar framtid.

Undervisningen grundar sig på en helhetssyn kring ekologiska, social och ekonomiska aspekter som bildar en helhet, lokalt och globalt. All undervisning sker utifrån varje enskild individs förmåga, intresse och lek. Undervisningen bedrivs systematiskt, där förskollärarna och pedagogerna utgår ifrån barnets proximala utvecklingszon samt stimulerar och utmanar mot expanderat lärande av förmågor och kunnande.

Undervisning bedrivs i mindre grupper i projektform, där olika metoder förstärker och stimulerar till social förmåga samt förmågan till handling av goda vanor. Barnen är högst delaktiga och tillsammans med ansvariga mentorer reflekterar de över undervisning, lärande och förändrat kunnande.

Inne- och utemiljö

Skogsgläntan är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har en stor gård med planteringar, utomhusleksaker och klätterställningar där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök tillagar vår skickliga kock all mat från grunden. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

När tillfälle ges får barnen hjälpa till att förbereda och tillaga måltider tillsammans med kocken.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad