Norlandia Förskolor Sagoträdet

Tappvägen 8 D

Visa på karta

Norlandia Förskolor Sagoträdet erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi har 45 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i ett nybyggt, modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljöFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://sagotradet.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder utbildning ute och inne genom lek och Natur, Kultur, Rörelse & Hälsa.

Vi arbetar efter Norlandias pedagogiska koncept med förskolans läroplan som grund. Vi har valt att fördjupa undervisningen i ämnesområdena Natur, Kultur, Rörelse & Hälsa.

Sagoträdet fördelar barnen i två salonger Röd och Blå. En med yngre barn och en med äldre barn. Varje salong arbetar utifrån det i mindre undervisningsgrupper.

Utgångspunkten i vårt pedagogiska arbete är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn skall bli lyssnade på och bli sedda som individer med egna förmågor. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva, utvecklar sin sociala kompetens och bli respekterade för den de är. Alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Vi arbetar med en allsidig pedagogik som växlar utifrån barnens behov med inriktning mot Natur, Kultur, Rörelse & Hälsa.

Våra metoder och arbetssätt anpassas medvetet efter barngrupperna, projekt och årstid såsom utelek, skapande, berättande, sagor, litteratur, språk, sång, musik, drama, yoga, sånglekar, bild, experiment, utflykter i närmiljön, lek och rörelse.

Inne- och utemiljö

Våra nya lokaler är anpassade för förskolans verksamhet. På vår gård finns sandlåda och lekytor. Närheten till parker och naturen är en stor tillgång. Här ges fria platser att leka, spännande möjligheter och utmaningar, här får barnen kunskap om närmiljön och livet där.

Vi har en stimulerande miljö och material i barnets nivå, som lockar till lärande, utveckling, lek, fantasifullt skapande och utforskande av omvärlden vilket ger barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande.

Kost och måltider

Sagoträdets lunch levereras av vår närliggande systerförskola. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.

Inför och under varje måltid skapar pedagogerna tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad